Onderweg – ‘En de liefde dan…?’

OnderWeg, kerkelijk magazine binnen GKv en NGK komt weer met een extra dik themanummer. Het bevat toerustingsmateriaal voor gemeenten en kringen en voor individuele bezinning en verdieping. Het thema is ‘De liefde”. Het gaat dan over Gods liefde voor mensen die aanzet tot concrete naastenliefde voor elkaar.

In een viertal Bijbelgedeelten, waaronder 1 Korintiërs 13, ontdekken lezers opnieuw wat God in de Bijbel leert over de liefde en hoe Hij in zijn Zoon laat zien wat ultieme liefde is. Ontvangen uit genade. Die liefde verandert je leven. In het dagelijks leven komt het vaak aan op die opofferende liefde. Maar wel met strijd om over onze eigen schaduw en verlangens heen te stappen! Dit themanummer  reflecteert op de basis van onze relatie met God. Het reikt handvatten om samen met anderen de weg van de liefde te gaan.

 

Wat kunt u o.a. concreet verwachten in “En de liefde dan…?”

– een schets van het levensgevoel anno 2017;

– meditaties over Bijbelgedeelten over de liefde, waaronder over de barmhartige Samaritaan;

– een inkijk in hoe liefde pijn kan doen, met onder andere een reportage over een echtpaar dat op elkaar betrokken bleef ondanks ernstige ziekte in het gezin én over ouders die zich bleven inzetten voor hun kind, ook toen het in de gevangenis terechtkwam;

– verhalen over ‘iemands naaste worden’: aandacht voor een gezinshuis waarin pleegkinderen een plek hebben en voor de stichting Gave die mensen activeert zich in te zetten voor medelanders en vluchtelingen;

– drie mensen over: wat betekent ‘leven in de gezindheid van Christus?’

– een reportage in tekst en beeld van Stichting ‘Tot Heil des Volks’, die liefdewerk doet in Amsterdam;

– de kerk als tegenbeweging: wat helpt christenen om de weg van de liefde te gaan? Met concreet aandacht aan het vormgeven aan liefde in diverse kerkelijke gemeenten;
* het ‘leven in liefde’ verbeeld: in brieven, in dromen, in foto’s, in gedichten.

Belangstelling voor deze special?

Bestellen á € 4,95: administratie@onderwegonline.nl of tel. 0343 575027