Onderweg: “Heilig leven. Van verlangen naar ontvangen”

OnderWeg jaargang 7 nummer 1

Nummer 7 van OnderWeg heeft als thema Heilig leven. Van verlangen naar ontvangen.

‘Wees heilig, want ik, de HEER, jullie God, ben heilig.’Deze opdracht van God in Leviticus 19 speelt door de hele Bijbel heen. Om bij God te passen, moeten we heilig leven. Maar hoe dan? Het gaat al snel over gedragsregels en wordt zo maar moralistisch. Kun je aandacht besteden aan heilig leven vanuit vrijheid in Christus en hoe werkt dat praktisch door in je geloofsleven?

Het thema-deel begint met een beschouwing van Hans Vel Tromp. Vanuit de Bijbel klinkt de oproep om als mens heilig te leven. Wat stel je je daarbij voor en hoe doe je dat precies? ‘Wat als heilig leven gewoon begint bij het verlangen om God te dienen?’

Met het begrip levensheiliging zijn velen opgevoed. In een dubbelinterview met de theologen Hans Burger en Gerrit Riemer gaan we op zoek naar wat heiliging vandaag kan betekenen.

‘Heilig leven is niet iets wat je moet doen, het is iets wat je ondergaat. Het is immers niet jouw heiligheid, maar die van God. Rituelen en liturgie zijn daarin onmisbaar.’ Een interview met Louis Runhaar, pastoor van de oud-katholieke parochie in Amersfoort.

Afgelopen najaar was het een eeuw geleden dat weekblad De Reformatie, waar magazine OnderWeg uit voortkomt, verscheen. Journalist Sjoerd Wielenga verdiepte zich in de turbulente media- en kerkgeschiedenis van dit kerkelijk blad, dat in 2015 samenging met het in 1957 opgerichte Opbouw.

Ter afsluiting een ontmoeting met Cors Visser. Hij is directeur van het nieuwe toerustingscentrum van GKv en NGK. Cors Visser is optimistisch over de toekomst van de kerk: ‘Kerken die als lokale gemeenschap in hun omgeving opereren, zijn voorproefjes van Gods koninkrijk.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.