Onderweg – Hij is opgestaan

OnderWeg jaargang 5 nummer 8

Hoe kunnen we over het mysterie van Pasen spreken, en het bijvoorbeeld delen met kinderen, zonder in vaagheden te vervallen? Pasen gaat over wat er niet is – het graf is leeg. Want: Hij is opgestaan. Maar door alles uit te leggen loop je het risico dat mysterie plat te slaan. Dit themanummer van OnderWeg zoekt naar een balans.

Het eerste themaverhaal gaat over het leven vanuit Pasen. Wat kunnen wij nu met het mysterie van het lege graf? Hoe zien wij in ons eigen leven dat de Heer echt is opgestaan? Marinus de Jong laat zien dat Pasen vooral betekent dat de harmonie in de schepping weer is hersteld.

Theoloog Ingrid Plantinga en kinderboekenschrijfster Willemijn de Weerd maakten een prentenboek en dagboek over christelijke feesten. In het interview vertellen ze hoe zij het paasverhaal met kinderen zouden delen. ‘Vertel het verhaal van Jezus’ liefde en zijn lijden zonder precies te beredeneren hoe het was. God dienen betekent niet dat je alles begrijpt.’

Esther de Hek ging op bezoek bij bassischool De Wissel en vroeg kinderen in groep 5 om het verhaal van Pasen na te vertellen en te tekenen. ‘Maria mocht Jezus niet aanraken, maar ik zou Hem zeker een knuffel en een kus hebben gegeven.’

Het themadeel bevat verder een hervertelling (door Rob van Houwelingen) van het paasverhaal vanuit Johannes 20:18, waar Maria Magdalena uitroept: ‘Ik heb de Heer gezien!’

Verder in dit nummer een Bijbelstudie van Jan Mudde over Jezus’ woede-uitbarsting als Hij de berg afkomt na de verheerlijking (Matteüs 17:17), en een opinieartikel over ‘de kwestie Telder’, lange tijd een gevoelig onderwerp na de breuk in de jaren zestig. Is er inmiddels meer ruimte voor een open gesprek?

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.