Onderweg – Jonge blik op een nieuwe kerk

OnderWeg jaargang 5 nummer 12

Er zijn in de loop van de Nederlandse kerkgeschiedenis veel kerkscheuringen geweest. Deze waren er helaas meer dan kerkfusies. In 1892 was er echter zo’n fusie tussen twee uit de hervormde kerk afgescheiden kerkgenootschappen: de Afgescheidenen (uit 1834) en de Dolerenden (uit 1886). Sjoerd Wielenga schrijft over zijn betovergrootvader die tijdens een gezamenlijk synode de hartstochtelijke oproep deed ‘om Jezus de eerste en de hoogste plaats in ons midden te geven’. Deze oproep voor de nieuwe kerk van 1892 is nog even actueel voor de straks weer herenigde NGK en GKv. Het kerkelijk landschap is veranderd en christenen hebben elkaar in het geseculariseerde land meer dan ooit nodig. Ondanks het verschil in geloofsbeleving van een 19de eeuwse christen ten opzichte van een geloofsgenoot in de 21ste eeuw spreken verschillende deelnemers in het OnderWeg-onderzoek de oproep van Douwe Wielenga volmondig na.

Dit nummer van OnderWeg heeft als thema ‘millennials en de fusiekerk’. OnderWeg peilde online de mening van leden tussen de 20 en 35 jaar (‘millennials’) uit de Nederlandse Gereformeerde Kerken (NGK) en Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) over de naderende kerkfusie van 2023. Ruim driehonderd mensen namen de tijd om hierover hun mening te geven. Millennials van de NGK en GKv vertellen in een gesprek met de regiegroep eenwording NGK GKv over wat het kerklidmaatschap voor hen betekent.

Jannet de Jong en Jaco Weij beantwoorden de wezenlijke vraag over de herinrichting van het gezamenlijke huis van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlandse Gereformeerde kerken. Zij vertegenwoordigen de ‘millennials’ die zich thuis voelen in de kerk zoals die nu is en kritisch willen kijken naar die kerk met het oog op de toekomst.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.