Onderweg: ‘Kerk2030, Terug naar de basis’

OnderWeg jaargang 6 nummer 16

Nummer 16 van OnderWeg heeft als thema ‘Kerk2030, Terug naar de basis’. Wat heeft een gemeente nodig om te bestaan en om een nieuwe impuls te geven aan het geloofsleven van gemeenteleden? Dat is de vraag die Kerk2030 stelt. Is dit niet opnieuw een intiatief om de kerk te vernieuwen en de jongere generatie bij de kerk proberen te houden? Hoe duurzaam is dit intiatief? Wat onderscheidt Kerk2030 van andere initiatieven van kerkvernieuwing? Kerk2030 haakt ook in op de impact van de coronacrisis op het gemeenteleven. Op dit kerkelijk vernieuwingsproject met de daarbijhorende vragen gaat OnderWeg nader in.

Het themagedeelte opent met een beschouwing van Hans Schaeffer. Vanaf de start is hij betrokken bij het kerkvernieuwingsinitiatief Kerk2030. Het sluit goed aan bij zijn vakgebied, praktische theologie. Afgelopen jaren is Kerk2030 voor hem meer geworden dan een interessant traject. ‘We willen de oude waarheden opnieuw aanbieden aan kerken.’.

Daarop volgt een interview met Janneke Burger en Klaas Koelewijn. Zij zijn beiden kernteamleden van Kerk2030. Kerk2030 is een vernieuwingsbeweging ‘die inhoudelijk niet veel nieuws zegt, maar wel manieren aanreikt om te gaan doen wat in deze tijd vernieuwend is: als kerken weer terug naar de basis van geloven.’

Het themagedeelte sluit af met een reportage over het implementeren van Kerk2030 in de Boogkerk (GKv) in Amersfoort. Han Kiela en Anne Henk ter Haar zijn beiden ouderling in de Boogkerk. Samen dragen zij het project Kerk2030 in hun gemeente. Han: ‘Door Kerk2030 zijn wij als gemeente op een structurele manier in gesprek met elkaar over persoonlijke geloofszaken.’ Anne Henk: ‘Vaste agendapunten bij de kerkenraad zijn nu: hoe staan we ervoor met onze geloofspraktijken en wat voor werkvormen gaan we hierbij bedenken?

Tot slot een ontmoeting met Piet Mars, medeoprichter van het miljoenbedrijf AFAS. Jarenlang werkte hij hard om het softwarebedrijf tot grote hoogten te brengen. Met nog meer hartstocht probeert hij nu de wereld een beetje eerlijker te maken. ‘God heeft bij me aangeklopt: Piet, wat ga je nu doen met je bezit?’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.