Onderweg – Laat het koninkrijk groeien

OnderWeg  jaargang 5 nummer 1

Er lijkt een verschuiving in het geefgedrag op te treden, zowel individueel (aan goede doelen), als kerkbreed (VVB). Het structureel geven aan goede doelen/organisaties neemt af, terwijl individuele en incidentele steun toeneemt (sponsoracties, crowdfunding, thuisfrontcommissies). Genoeg reden voor een themanummer van OnderWeg over geven.

Als kerk-zijn weer blij maakt, komt het geld vanzelf, schrijft Gerrit Riemer in de eerste themabijdrage, want als je hart ergens van overloopt, is geld bijzaak. ‘Misschien werd door het verzakelijken van onze geefhandelingen de passie gestaag om zeep geholpen.’ Hij voert een pleidooi om weer verzot op de kerk te worden, dan komt het geld vanzelf.

Tot die tijd hebben kerken weleens moeite om voldoende geld binnen te krijgen. Hoe kom je aan je geld? In de themareportage geven Inez Petter (van de CvB van de Westerkerk in Amersfoort), Ruurd Kooistra (bureaumanager van Steunpunt KerkenWerk) en Klaas Rozema (missionair predikant in Oostenrijk) vanuit hun eigen situatie antwoord op die vraag. ‘Vragen om ondersteuning blijf ik kwetsbaar en moeilijk vinden.’

In het thema-interview een gesprek met fondswervingsexpert Gerko Last. Last werkt als zelfstandig fondswervings- en communicatieadviseur voor een groot aantal goede doelen en kerken. Je mag als kerk ruimhartig om geld vragen, maar dan moet je wel weten waaróm je dat doet, vindt hij. ‘Er zit een zingevingskant aan het vragen om geld.’

Verder in de rubriek Ontmoeting een openhartig gesprek met boer en filosoof Jan Huijgen (61). Hij begon in 1993 de Eemlandhoeve, een boerderij waar duurzaam vlees wordt geproduceerd, maar waar mensen ook terechtkunnen voor inspiratie en ontmoeting. In zijn persoonlijke leven is hij onderweg van hoofd naar hart. ‘Het is een weg waarin ik mijn ego en identiteit moet loslaten en dat is ongelofelijk moeilijk.’

In de rubriek Jeugdwerk aandacht voor de catechisatie. Sommigen vragen zich af of catechisatie geven aan tieners nog wel zin heeft. Wat zijn de opbrengsten ervan? Hans Meerveld deed daar onderzoek naar en volgens Anko Oussoren kunnen we veel leren van zijn bevindingen. ‘Meerveld benadrukt dat we ons ervan bewust moeten zijn dat catecheten primair dragers zijn van de boodschap, veel meer dan de brengers ervan.’

En Moniek Mol schrijft een bijdrage over de vraag hoe we in de kerk tot een goed gesprek kunnen komen. Er valt veel te leren van de recente Week van de Dialoog: laat je oordelen thuis en probeer door de ogen van de ander te kijken.