Onderweg – Maakt het uit welke?

OnderWeg jaargang 5 nummer 2

In 2018 was het 400 jaar geleden dat besloten werd tot de Statenvertaling. Inmiddels hebben we in Nederland de beschikking over talrijke vertalingen, waaronder sinds 2014 de Bijbel in Gewone Taal. Van Statenvertaling tot BGT, ze worden allemaal gebruikt. Maakt het uit welke Bijbelvertaling je gebruikt? Heeft het gebruik van een Bijbelvertaling invloed op je geloofs- en godservaring, Bijbelbegrip en Bijbelgebruik? Dit themanummer van OnderWeg is een pleidooi voor een bewust gebruik van Bijbelvertalingen.

In het eerste thema-artikel betoogt Mieke Brink dat het gebruik van verschillende vertalingen geen kwestie is van kiezen, maar van vergelijken. Leg verschillende vertalingen naast elkaar, dat verrijkt je Bijbelstudie.

Bijbelvertalen is vaak schipperen tussen leesbaarheid en letterlijkheid. Sommige vertalingen zijn zo brontekstgetrouw mogelijk, andere nemen bewust meer vrijheid. Om de verschillen zichtbaar te maken kijkt Reinoud Oosting (oudtestamenticus bij het NBG) in een praktijkartikel naar Spreuken 25:18 in drie verschillende, veelgebruikte vertalingen: Herziene Statenvertaling, Nieuwe Bijbelvertaling en Bijbel in Gewone Taal.

Het derde thema-artikel gaat in op het Bijbelvertalen zelf. Wereldwijd zetten gedreven mensen zich in om zelfs voor de kleinste taalgroepen de Bijbel te vertalen. Naast een missionair effect heeft dit werk ook invloed op de geletterdheid en het zelfbewustzijn van een volk, blijkt uit gesprekken met twee Bijbelwerkers van Wycliffe en het Nederlands Bijbelgenootschap. ‘Vaak vragen mensen aan de vertalers wanneer de Bijbel eindelijk eens gereed is.’

In de rubriek Ontmoeting een gesprek met Alice Langbroek. Zij deed 25 jaar het werk van een predikant. Eind vorig jaar werd ze alsnog door de Nederlands-gereformeerde Tabernakelkerk in Apeldoorn beroepen en bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht: het zendingswerk in Indonesië. ‘Op de preekstoel dacht ik: dit is mijn van God gegeven plek, hier hoor ik.’

Verder in de rubriek Jeugdwerk aandacht voor de Jeugdtrends 2019. Deze worden op de website van OnderWeg gepubliceerd (www.onderwegonline.nl/13536-jeugdtrends-2019). In dit nummer aandacht voor één trend: jongeren willen meer zijn dan een verzameling labels.

Ten slotte een verslag van Roelof Hoving (Praktijkcentrum) van een bijeenkomst eind december waarin predikanten, pastoraal werkers en oudsten uit Almere, Amersfoort-Vathorst, Arnhem, Groningen-Oost en Zwolle-West hun blijdschap, verlangens en dilemma’s deelden over kerk-zijn in een (middel)grote stad. ‘Stadskerken lijken minder behoefte te hebben aan landelijke structuren.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.