Onderweg: ‘Ruim baan voor de ander. Zelfverloochening.’

OnderWeg jaargang 6 nummer 13

Nummer 13 van OnderWeg heeft als thema ‘Ruim baan voor de ander. Zelfverloochening.’

De afgelopen tijd stond en staat deels in het teken van wat je zelfverloochening kunt noemen: het afzien van dingen uit voorzorg voor jezelf en anderen. Constant krijgen we vanuit de overheid, maar ook van elkaar te horen: ‘Houd vol’. Maar hoe houd je zelfverloochening, oftewel dienen, vol? Dit nummer behandelt de betekenis en waarde van het begrip zelfverloochening, ook zoals de Bijbel daarover spreekt. De volgende vragen komen aan bod: ‘Kunnen we elkaar blijven dienen?’ Zal het meer omzien naar elkaar, eenvoudiger leven en rekening houden met elkaar duurzaam zijn?

Het themagedeelte begint met een Bijbelse verkenning van zelfverloochening door predikant Robert Roth. ‘Als ik sterf met Jezus, kan ik alleen maar opstaan. Om anders dan voorheen te leven. In mij wordt Jezus zichtbaar.’

Daarop volgt een interview met Nienke Westerbeek, directeur van Compassion Nederland. Ze heeft op het eerste gezicht weinig met het thema. Maar na een paar dagen nadenken, heeft ze er meer raakvlakken mee dan ze in eerste instantie dacht.

Het themagedeelte sluit af met twee voorbeelden van mensen die zichzelf opofferen voor de ander. Op welke manier geven zij aan deze zelfverloochening, aan dit dienen vorm? Hoe kunnen ze dit zo intensief volhouden? Houd je zo wel voldoende ruimte voor jezelf over?

In de rubriek ontmoeting is OnderWeg in gesprek met muzikant, schrijver en spreker Ronald Koops. Hij torste jarenlang een koffer vol onzekerheden met zich mee. Hij heeft moeten leren die koffer te openen en zijn kwetsbaarheid te tonen. Nu helpt hij anderen hetzelfde te doen. ‘Via de psalmen heb ik ervaren hoe onmetelijk groot God is.’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.