Onderweg – Verlangen naar goede woorden

OnderWeg jaargang 5 nummer 18

Dit nummer van OnderWeg heeft als thema: een uitnodiging om te bidden. Het themadeel begint met de beschouwing van Pieter Kleingeld ‘Schijnt er een rode maan in Babel’. Over bidden met psalmen, profeten en apostelen.

In de reportage ‘Gebed zet in beweging’ klinken drie stemmen over de 24/7-gebedsbeweging in Nederland. Edwin Hamelink, voorman van 24/7 Nederland, Jonathan Westerkamp van De Lichtboog (NGK Houten) en Willeke Heijkoop van de Hervormde gemeente in Barneveld vertellen over hun bijzondere ervaringen met deze gebedsbeweging

In het interview ‘De psalmen verbreden je horizon’ geeft Wolter Rose, hoofddocent Semitische talen en culturen aan de TU Kampen, mee: ‘Het hoogste doel in ons leven is God groot maken en daar mateloos van te genieten.’

In de rubriek Eyeopener schrijft Bas Luijten over ‘Het vergeten wonder’. ‘Meer dan drieduizend christenen die volstrekt eensgezind zijn, kom daar vandaag eens om! Kerkelijke eenheid lijkt onbereikbaar. Steeds opnieuw zijn er redenen om elkaar te verlaten, internationaal worden banden doorgesneden en bij elke fusie zijn er groepen die daar niet in mee kunnen gaan. Hoe deden ze dat toch op de pinksterdag? Zijn we iets kwijtgeraakt of vergeten?’

Tot slot schrijft Frank Duijzen in de rubriek Opinie over ‘Studenten en de rol van de kerk’. ‘Uit gesprekken met (oud-)studenten, predikanten en ouderlingen blijkt dat de afstand tussen kerk en student is toegenomen. Studenten ervaren geen verbinding, voelen zich niet aangesproken als het gaat om levensvragen, durven hun twijfels niet te uiten en worden te weinig uitgedaagd.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.