Onderweg – Voltooid leven. Leven na Pasen

OnderWeg jaargang 6 nummer 8

Nummer 8 van OnderWeg heeft als thema ‘Voltooid leven. Leven na Pasen’. In deze editie zoomen we in op de discussie rond voltooid leven. Vragen die aan bod komen: hoe wordt de waarde van het leven bepaald? Wanneer is leven waardevol, wanneer voltooid? Wat zijn de achtergronden van het voltooid leven-debat en hoe duid je die in het licht van het Evangelie? Wat betekent het dat ik als christen geen zeggenschap heb over mijn leven, maar Christus?

Maarten Verkerk opent het themagedeelte met de volgende woorden: ‘Iemand schreef eens dat we in onze tijd steeds ouder worden, maar tegelijkertijd korter leven. Op het eerste gezicht is dit een tegenstrijdigheid. Maar deze tegenstrijdigheid verdwijnt als je beseft dat in onze cultuur het perspectief op de eeuwigheid is verdwenen. Pasen is geen werkelijkheid meer in onze samenleving. Met als gevolg dat de “eeuwigheid” samengebald moet worden in een kort mensenleven.’

Dan volgt een interview met Ilma van Iwaarden over ‘voltooid leven’. Ze is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts-opleider bij Zorgverlening Het Baken in Elburg. ‘Als je erin meegaat dat iemands bestaan af is, laat je hem of haar pas echt los.’

De Prediker wond er eeuwen geleden al geen doekjes om: in het leven van een mens kunnen bij het ouder worden kwade dagen komen. Dagen waarvan je zegt: het mag wel afgelopen zijn. Roel Venderbos geeft in zijn artikel indringende voorbeelden van ervaringen vam mensen aan het eind van hun leven uit de praktijk van een verpleeghuis.

Hierop volgt een dubbelinterview met Esmé Wiegman en Margriet van der Kooi. Het debat over voltooid leven raakt hen diep. ‘Zijn we er wel echt voor de ander?’ Kunnen we ook luisteren als de mensen zeggen: ‘Ik worstel ermee?’

In de rubriek praktijklokaal komt de viering van het avondmaal in coronatijd aan de orde. De afgelopen weken kwam in kerkelijk Nederland het gesprek op gang over het vieren van het avondmaal in deze coronatijd. Vier je als gemeente het avondmaal thuis, met eigen brood en wijn terwijl je kijkt naar de online avondmaalsdienst? Of wacht je tot een fysieke avondmaalsviering weer mogelijk is?

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.