Onderweg – We doen het samen

OnderWeg jaargang 5 nummer 17

Dit nummer van OnderWeg is een thematisch nummer gericht op het jeugdwerk. Het heeft als thema: verbinding tussen generaties. Het themadeel begint met de beschouwing van Jos de Kock. Hij gaat in op het intergeneratief leren. ‘Het is belangrijk om een nieuwe generatie in te wijden in de christelijke gemeente. Het betekent dat jong en oud elkaar ontmoeten.’

In de reportage komen twee jeugdleiders en een jongere aan het woord. Als kerkelijk jeugdleider heb je een voorbeeldrol voor de jongeren die je begeleidt. ‘Op welke manier heb je een voorbeeldrol? Mag je als jeugdleider ook geloofsvragen hebben?

Jeugdwerkadviseur van het CGJO Elise van Gurp brengt in de essay de volgende vragen aan de orde: wat is dat, als het ‘heilige’ in het kerkelijk jeugdwerk gebeurt? Welke bijdrage kunnen en mogen we als kerkelijke gemeenschap leveren om dat heilige onder jongeren de ruimte te geven?

In het interview is OnderWeg in gesprek met Jakob Stolk. Hij was een aantal jaar kerkelijk werker in de Ontmoetingskerk (PKN) in Lelystad en ontwikkelde daar een duidelijke visie op het verbinden van jong en oud in kerkelijke gemeenten. ‘In onze samenleving en ook in de kerk wordt de kloof tussen jongeren en ouderen ingegeven door vormen van angst voor het onbekende, waarin het vooral neerkomt op verschillen in cultuur en niet zozeer op verschillen in generatie. Zowel in de samenleving als in de kerk begint het bij enthousiaste of enthousiast gemaakte jongeren die contact met de ouderen leggen. In die ontmoeting komt er begrip voor elkaar. Vanuit dat begrip kun je elkaar bereiken en leer je elkaars leefwereld beter kennen.’

Tot slot een enerverende ontmoeting met ethicus en euthanasiedeskundige Theo Boer: Blijf als oudere uitzien naar wat nieuw en verrassend is. Ouderdom betekent lichamelijk achteruitgang, maar geeft het leven tegelijk een ongekende diepte.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.