Onderweg: Zie je die stenen daar? Samen leren geloven.

OnderWeg jaargang 7 nummer 6

Nummer 6 van OnderWeg heeft als thema: Zie je die stenen daar? Samen leren geloven.

In de kerk zijn we leren verleerd, terwijl leren essentieel is voor de toekomst van de kerk. Dit nummer spitst zich toe op drie vragen: wat is geloofsleren ook alweer? Wat zegt de Bijbel erover? Welke middelen zijn er om samen leven en leren geloven vorm te geven?

Jelle de Kok opent dit nummer met een inkijkje in Jezus’ leven. Zijn leven is de leerschool voor ons geestelijk leven, maar het biedt geen vast leerprogramma voor het geestelijk leven. Sta daarom af en toe stil, kijk terug en stel de vraag: wat heb ik geleerd?

In het interview daagt Martine Versteeg de kerken uit: ‘In de kerk gaat het leren echt een leven lang door, dat vind ik zo mooi. Er ligt een grote potentie in gemeentes als het gaat om elkaar meenemen op deze leerweg. De uitdaging van kerken is om die potentie te verwezenlijken, zeker in deze rare tijd. Ik zie daarin veel kansen.’

Veel kerken bieden verdiepende cursussen of thema-avonden aan, vaak bekend onder de naam: leerhuizen. Drie kerken, in Amersfoort, Arnhem en Zwolle, laten in een reportage zien hoe zij hun leerhuizen vormgeven, ook in coronatijd.

Ingrid Plantinga geeft een overzicht van geloven in fasen. Geloof ontwikkelt zich een leven lang. Elke levensfase heeft eigen kenmerken die van invloed zijn op de relatie met God. God ontmoet iedereen waar hij of zij is of Hij sluit aan bij zijn of haar situatie en levensfase.

OnderWeg sluit af met een ontmoeting met Ad de Boer. Hij is journalist tot zijn laatste snik. Ook nu hij de zeventig ruimschoots is gepasseerd, blijft hij ongeneeslijk nieuwsgierig.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.