Onderweg – ‘Zo spreekt de Heer’

OnderWeg jaargang 5 nummer 13

 Deze editie van Onderweg gaat met het thema ‘profetie vandaag’ in op de vragen ‘Wat is profetie nu eigenlijk?’ En wat is de betekenis van profetie vandaag?

Het themadeel begint met een beschouwing van Karel Smouter over de plaats van profetie in de Bijbel. De rol van profetie is in de loop der tijd verschoven van de prediking naar het horen van Gods stem. Deze verschuiving wordt door de een met enthousiasme omarmd, maar een ander heeft daar om verschillende redenen juist grote reserves bij. Dit artikel verkent de plaats van profetie in de Bijbel.

Het hierop volgende artikel is een interview met Hans Burger. Het antwoord op de vraag wat profetie is, hangt af van je zoekmodel. De vragen die hieruit voortkomen zijn: Bestaat profetie vandaag de dag nog? Heeft profetie na de afsluiting van de canon een andere invulling gekregen? Hans Burger: ‘Christus is het definitieve Woord van God, maar de concretisering ervan op elk mensenleven kan bij elk mens plaatsvinden.’

In de reportage komen Ron Becker, Jacolien van de Linde, Egbert Brink en Hans Maat aan het woord. Zij laten ieder hun stem horen over wat profetie vandaag betekent.

Dit nummer van OnderWeg sluit af met het opinieartikel van Dorina Nauta over ecolologie als prioriteit in je agenda. Klimaatverandering lijkt een van de grootste problemen van dit moment. Ook binnen de christelijke context is er aandacht voor dit thema, maar volgens Dorina nog lang niet voldoende. Ze sluit het artikel af met een aantal tips om een groene kerk te kunnen zijn. Ze stelt de indringende vraag: ‘Stel dat alle christenen in beweging komen, keert dan het tij?’

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.