Online-collecte Leprazending

Beste broeders en zusters,

Wij hebben uw hulp nodig voor onze online collecte.

In de week van 7 juni wilden we onze huis-aan-huis-collecte houden. Door de Corona-crisis is echter alles anders geworden. We houden daarom een digitale collecte. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Wij zoeken online collectanten.

Wilt u online collecteren voor Leprazending?

1. Maak een collectebus aan via leprazending.digicollect.nl
2. Deel deze met vrienden en bekenden (whatsapp / e-mail / social media).

Waarom juist nu?
Leprapatiënten hebben een enorm lage weerstand en zijn ontzettend kwetsbaar. Daarbovenop bemoeilijkt de lockdown zo’n beetje hun complete bestaan. Hoe komen zij zonder hulp van buitenaf aan eten, drinken en lepramedicijnen?

Zonder de juiste medische zorg leidt lepra vaak tot zichtbare handicaps en nog diepere armoede. Iedere twee minuten krijgt iemand de diagnose lepra.

Er wordt met man en macht creatief gewerkt om zorg te verlenen. Met een medische bus, geven we nu leprapatiënten wondverzorging en medische hulp aan huis. Door te collecteren geef je mensen met lepra: eten, drinken, medicijnen en bescherming.

Online collecte
Het succes van de collecteweek hangt vooral af van hoeveel collectanten er actief meedoen. Uw hulp is daarom van groot belang! Doet u mee?

Ga naar leprazending.digicollect.nl

Hartelijke groet,
Leprazending