za 21 mrt – Ontmoetingsdag dit Koningskind

Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme

Dit Koningskind organiseert op 21 maart 2020 weer een ontmoetingsdag in Groningen voor vrouwen met autisme. Wij willen vrouwen ondersteuning bieden en ruimte geven voor ontmoeting en het delen van ervaringen. De dag is geschikt voor vrouwen die eerder hebben deelgenomen aan gespreksgroepen of ontmoetingsdagen, maar ook voor nieuwe deelnemers.

Regioconsulenten Ad Waardenburg en Joke Leene begeleiden deze dag.

Van harte welkom!

Voor wie:           Vrouwen met autisme
Datum :             Zaterdag 21 maart 2020 van 10:30 tot 15:00 uur (inclusief lunch)
Plaats:                Paterswoldseweg 288, 9727 BW Groningen
Aanmelden:      www.ditkoningskind.nl > agenda
Informatie:        030-2363788 of info@ditkoningskind.nl

Belangrijk: Dit Koningskind vindt ontmoetingsdagen belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bv. voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag voor niet-leden € 25,00 en voor leden € 20,00. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

*Let op: 25 april organiseren wij ook een ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme in Zwolle.