Opbrengst collecte Biddag

In Oekraïne woedt een vreselijke oorlog. Rusland heeft vanuit het noorden, oosten en zuiden een aanval gedaan op het hele land. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een van de buurlanden. Anderen kunnen vanwege armoede of ouderdom niet vluchten en hebben geen keus dan in levensgevaarlijke situaties te blijven.

Deze vreselijke situatie vraagt om gebed en steun. Steun willen we bieden door de  Biddagcollecte te besteden aan hulp voor Oekraïne. We bevelen de collecte van harte bij u aan.