Opgeven voor middagdiensten

Zoals bekend organiseren we samen met de genabuurde kerken regiodiensten op de zondagmiddagen. Zo lang de anderhalvemeter maatregel nog van kracht is kunnen niet meer dan 60 bezoekers deze diensten bezoeken. U kunt zich daarvoor aanmelden op het mailadres van de scriba. Deze week is de regio middagdienst in Enumatil Daar is het aanmeldadres: scriba@gkvenumatil.nl

De overige adressen zijn:

scriba.gkv.aduard@gmail.com

scriba@gkvgrijpskerkniezijl.nl

scriba@oldehove.gkv.nl

Ook deze diensten zijn digitaal bij te wonen, zie de poster hieronder.