Oproep

De afgelopen weken heeft de kerkenraad gevraagd om namen aan te leveren van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt van beleids-diaken die zal worden ingezet in de volle breedte van het beleidsmatige BM-werk. Van deze mogelijkheid is tot op heden beperkt gebruik gemaakt.

Omdat wij het belangrijk vinden dat  de samenstelling van het BM (en de kerkenraad in het algemeen) wordt gedragen door de gemeente, hechten wij veel waarde aan de ingeleverde namen. Op basis van de ingeleverde namen wordt in beginsel een keuze gemaakt voor de op tal te zetten broeders en/of zusters.

De kerkenraad roept u daarom nogmaals met klem op namen aan te dragen. Hiervoor zal de eerder gestelde deadline worden verlengd tot dinsdagmiddag 10 januari 18:00 uur.

Namen aanleveren kan via een persoonlijke mail naar de scriba (scriba.gkv.aduard@gmail.com) of via een ondertekend briefje in de brievenbus van de kerk.