Oproep van woongroep

Wie geabonneerd is op de Gereformeerde Kerkbode van het noorden heeft onlangs een interview met ons kunnen lezen over een woongroep in oprichting. Aan het eind van dat verhaal staat dat we nog op zoek zijn naar een echtpaar van ergens in de vijftig. Dat is ook de reden dat we via jullie kerkblad nog een keer een oproepje doen.

Wie zijn wij? Initiatiefnemers zijn Jan-Willem en Tea Roosenbrand. Wij zijn zelf begin 60. We hebben nu drie jonge gezinnen die graag met ons mee willen doen,  twintigers en dertigers (met twee kleintjes en nog twee kleintjes op komst). Voor de evenwichtigheid van de groepssamenstelling en ook voor de financiële draagkracht zijn we nog op zoek naar een niet meer zo heel jong stel 😉

We zoeken ergens rondom Winsum een pand, met ruimte om het huis. We willen graag een pand met uiteindelijk nul op de energiemeter. Ons ideaal is gemeenschappelijk leven, gebed en gastvrijheid.

Onder gemeenschappelijk leven verstaan we: ieder heeft zijn eigen werk en zijn eigen appartement, vanwaaruit we mee leven met elkaar; we  staan klaar voor elkaar en eten een paar keer per week met elkaar, we delen gemeenschappelijke logeerruimte, en een werkschuur en waar mogelijk ook apparaten en gereedschap. Gebed: we zoeken een manier om dagelijks of een paar keer per week een korte gebeds- en bijbelbijeenkomst te hebben, die ook openstaat voor mensen uit de omgeving. Gastvrijheid: we willen een paar gastenverblijven inrichten waar mensen die er even tussen uit moeten welkom zijn en vanwaaruit ze een tijdje mee kunnen draaien met onze woongroep; geen therapie, maar gezonde aandacht. Samen willen we zo ons geloof in Christus in praktijk brengen.

Spreekt dit ideaal je aan, neem dan contact op met jwr@filternet.nl