Oude papier

Beste mensen,

Vanaf de vierde zaterdag in september wordt er weer oud papier opgehaald. Hierbij is één belangrijke wijziging: Er wordt met ingang van dit seizoen eerder gestart met rijden, dus graag het oud papier om 8.00 uur bij de weg klaarzetten (ipv 9.00 uur).

Binnenkort worden er weer flyers bezorgd, houdt de brievenbus in de gaten! Te zijner tijd wordt de flyer bekent gemaakt op de website van de kerk.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming