Overdenking zondag 27 september

Votum groet
Ps 25
gebed
L. Filip 2: 1-11
Gebed
Gk 182 (alles in allen zult gij)
Zegen

Avondmaal

Tijdens het lopen bij het avondmaal: Psalm project 22

Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

Mensen met macht willen macht. En dus zegt een machthebber ruim voor de verkiezingen: natuurlijk we luisteren naar het volk. Maar ik weet niet, of we de uitslag zullen accepteren. Dat gaan we aanvechten. En een andere machthebber vraagt zijn buurman om steun. Terwijl dagelijks een deel van zijn volk staat te demonstreren.

Wat je hebt wil je houden. Je doet niet zomaar een stap opzij. Het is leuk om op school als eerste gekozen te worden. Het is niet leuk, als jij de laatste bent.

Wat als God dat gezegd had? Ik regeer vanuit de hemel. En de mensen op aarde: ze zoeken het maar uit. Hebben ze een probleem, dan lossen ze het maar op. Als Jezus gezegd had: mijn positie hier in de hemel als Zoon van God is wel een goede positie. Daar wil Ik het graag bij laten. Dat het dan op aarde één grote chaos wordt, dat zij zo.

Je kunt op zoek zijn naar je eigen verhoging. The only way is up. Blik gericht naar omhoog, daar moet alles voor wijken. Met wie moet ik vrienden zijn, welke cursus is nodig, hoeveel tijd steek ik erin? Alles voor dat ene doel: hogerop komen, aanzien krijgen. Gezien worden en erkenning krijgen. En alles moet daarvoor wijken. Vasthouden wat je hebt en als het even kan er meer van maken. Verbeteren daar gaat het om.

Hoger dan de hemel kan je niet reiken. Bij God heb je als Zoon toch alles. En die positie geeft Hij op om mens te worden. Hij is een koningszoon maar wordt een slaaf. Met als doel: het kwaad te verslaan en anderen te redden. Daar geeft Hij zijn leven voor. Jezus vernedert zich tot aan het sterven. De Eeuwige sterft in de tijd. Jezus doet het dus anders. Totaal anders. Hij wint door te verliezen. Hij wordt door God verhoogd, omdat Hij zichzelf eerst vernederd.

Wees niet te vol van jezelf. Overtuigd van eigen kunnen. Kijk niet alleen naar je eigen belang. Voor God is het belangrijker om het belang van de ander te zien en je daarvoor in te zetten. Wie wil heersen, zal moeten dienen. Het is die regel, die je vaker in de bijbel tegenkomt. Het tegendraadse, het andere: wie zichzelf verliest, die zal het winnen. De laatsten zullen de eersten zijn.

Dat is de houding die God bij ons wil zien. Dat heeft Jezus ten diepste voorgedaan. Natuurlijk is Jezus gang naar het kruis het kantelpunt in de geschiedenis van God en mensen. Het is ook het voorbeeld om jezelf en je eigen belangen op zij te durven zetten voor de ander. En het dan toch te winnen. Veel machthebbers zijn uiteindelijk toch opzij gezet. Zij zijn niet het voorbeeld voor de meesten, dan hebben we het eerder over Ghandi, die tegen geweld was maar wel voor de revolutie. Over Mandela, die tegen apartheid was en jarenlang gevangen zat. Over Maarten Luther King, die een droom had maar vermoord werd. Over moeder Theresa, die haar leven gaf voor de armen. Zij die willen dienen, leven voort. Zij worden geëerd.

Jezus is God, wordt mens. Jezus leeft en sterft aan het kruis. Onschuldig maar toch. Hij was een leraar en lijkt roemloos ten onder te gaan. Het lijkt volledig te mislukken. Maar God wekt Hem op uit de dood. Neemt Hem op in de hemel. En Jezus krijgt alle macht in hemel en op aarde. Op de vernedering volgt de verhoging.

Met als ultieme doel, dat God alle eer krijgt. God groot maken, omdat Hij mensen redt, door zijn eigen Zoon te geven. God eren, omdat Hij hoop en toekomst geeft aan jou. Dat is de weg van Jezus. Zo heeft Hij het ons voorgedaan. God geef zijn Zoon.