Overdenking zondag 5 juli

Dien de enige ware God, die hemel en aarde gemaakt heeft alleen

Laat God helemaal zichzelf zijn

Door zijn daden heeft God naam gemaakt. Houd die naam hoog.

Weet je afhankelijk van God. Houd één dag apart voor Hem. Kom op adem en vier je vrijheid.

Heb respect voor je ouders en zij die gezag gekregen hebben.

Bescherm het leven

Ontvang seksualiteit als een kwetsbaar geschenk. Ga daar op een goede manier mee om. Binnen en buiten het huwelijk.

Wees zuinig op wat je hebt gekregen, en deel met anderen.

Kom op voor de waarheid. Laat de leugen achterwege

Wees tevreden met wat je hebt gekregen.

Heb God lief met heel je hart, met heel je verstand, met al je kracht.

En heb je medemens lief als jezelf

En ga verantwoord en liefdevol met Gods schepping om.

 

Wat is geluk? Wanneer ben jij gelukkig?

Soms voelt het heel dichtbij. Dan glipt het je zomaar weer door je vingers. Voor mezelf tijdens mijn werk: ik voel me gelukkig als ik een bezoek afleg en er verbinding ontstaat. Als we spreken over de dingen die er toe doen in het leven. Een dergelijk gesprek kan niet lang genoeg duren. En verder: ik voel me gelukkig, als ik een dag met mijn kinderen op stap ben. Als we dan ergens iets eten of drinken. En gewoon het moment delen. Ik voel me gelukkig als ik alleen met Trudy in de kamer zit en niets hoeft. Als ik de eerste fitis hoor, weer vlinders zie fladderen.

Geluk is meer dan geld, het is onbetaalbaar. Geluk is meer dan relaties. Maar ze maken er wel deel van uit. Geluk is meer dan werk. Geluk is meer dan schoonheid. Geluk is meer dan plezier. Geluk is liefde en vreugde. Het is meer dan pleasure: het is joy. Geluk zit in vriendschap. Als je geluk in werk, in geld of in die andere dingen zoekt, merk je dat het je kan opeten. Het is nooit genoeg. Je wilt altijd meer. Daar word je juist niet gelukkig van. Geluk is wat je overkomt, is wat je gegeven wordt. En tegelijk kan je het wel zoeken. Als je niet jezelf zoekt, maar de ander.

Wat is geluk voor jou? Wat zou je dan wensen?

Ik heb jullie geluk op het oog. Dat zegt God. Ik heb jullie geluk op het oog. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Wauw, dat klinkt geweldig.

Even naar deze tijd: ik wens, dat er geen corona meer is. Dat al die maatregelen van afstand houden verleden tijd is. Dat je weer gewoon naar een concert, naar een stadion kunt gaan. Geen mondkapjes meer nodig zijn. Ik wens dat boeren kunnen boeren. En dat bouwers kunnen bouwen. Dat we samen kunnen leven. En laat het echt samenleven zijn. Niet ieder teruggetrokken in zijn eigen bubble. Maar samen. Een wereld waarin ieder gelijk is. Er geen protesten hoeven te zijn. Er geen vluchtelingen hoeven te zijn. Waar geen geweld is, niemand misbruikt wordt. Waar er voor ieder genoeg is en voor iedereen gelijke kansen. Een open wereld. Dat zou ik wensen. En God zegt: Mijn plan staat vast: Ik heb jullie geluk op het oog. Er komt een geweldige toekomst. Laat maar komen. Dat mag gelijk beginnen. Het liefst vandaag nog. Toch?

Maar God zegt meer: je zult zeventig jaar moeten wachten. Zeventig jaar wachten, tot je Jeruzalem weer ziet. Tot die tijd, zit je hier vast aan de rivier.

Zeventig jaar geen concert, zeventig jaar geen publiek in een stadion, zeventig jaar … Dat is een hele generatie. Stel wij waren met elkaar weggevoerd naar Rusland en God zegt: over zeventig jaar zal je Aduard weer zien. Dan pas. Wie maakt het dan nog mee?

Betekent het dan zeventig verloren jaren? Voor God niet. Maar dan zijn er wel een paar zaken belangrijk:

Ga niet op in de wereld om je heen. Dat is wat de machthebbers van Babel wilden. Meng en vermeng je. Ga op in de wereld om je heen en wordt steeds kleiner …

Trek je ook niet terug in je eigen hoekje. Dat is misschien wat sommige machthebbers van Israël wilden. Wees apart en blijf apart. Trek je terug in je eigen wijk en ….

God zegt: wees je zelf. En zet je in voor de stad. Al gaat er een generatie over heen. Wortel je al weet je dat je na zeventig jaar weer terug zult gaan naar Jeruzalem. Zorg dat er gehuwd wordt, dat er kinderen geboren worden: leid een leven. Niet los van de omgeving, ook niet opgaand in de omgeving maar wel met de omgeving. Vier je feesten, wees met elkaar begaan als er verdriet is. Doe je werk. Wees een goede buur.

Hier zegt God precies hoelang het zal duren: zeventig jaren. En alle andere profeten, die iets anders zeggen. Die zeggen: zo’n vaart zal het niet lopen. Wacht maar we zijn met Gods hulp zo weer terug. Zij hebben ongelijk. Ze spreken niet namens God.

Hoe lang moeten wij het nog volhouden? Niemand die het weet. God geeft ons wel een belangrijke les mee: zet je niet af van je omgeving, ga ook niet op in de omgeving, maar zet je wel in voor de omgeving. Want de stad is er niet voor jou, jij bent er voor de stad. De ander is er niet voor jou, jij bent er voor de ander. Daar ligt je geluk.

Een verloren generatie. Zo lijkt het op het eerste gezicht. Toch opgenomen in dat plan van God. Op weg naar Jezus. Daar komt God uit. Bij het kruis buiten Jeruzalem. Zo zet God zich in voor de bloei van de stad en van de wereld. Dat heeft Hij op het oog.

Wanneer ben je gelukkig? Als God aan je kant staat. En Hij zich voor je inzet.