Overdenking zondag 6 september

Votum groet
Psalm 119 (orgelspel)
Gebed
God van liefde, God van trouw     https://www.youtube.com/watch?v=JJrwElGk7kg
Matt. 18: 15-20
Overdenking
Psalm 133 Psalmen voor nu     https://www.youtube.com/watch?v=GoDTZVBTUKE
Gebed
Samen in de naam van Jezus     https://www.youtube.com/watch?v=9nakwi44Pdc
Zegen

Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan een of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt dankzij de verklaring van ten minste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie: al wat jullie op aarde bindend verklaren zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat jullie op aarde ontbinden zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

De gemeente. De kerk. Het is duidelijk, dat het daar vanmorgen over moet gaan. Jezus spreekt erover. Eerst heeft hij het over een kudde. Een herder die 99 schapen aan zichzelf overlaat, om één verloren schaap te zoeken. En als het gevonden is, dan blijer met dat ene schaap is, dan met die 99 anderen. En dan weer: je moet elkaar aanspreken en als iemand luistert, dan heb je diegene voor de gemeente behouden. Het moet over de gemeente gaan.

Over de kerk, over de gemeente zijn artikelen vol geschreven. Je kunt er bijna een boekenkast mee vullen. Binnenkort is er een presentatie over de kerk 2030. Sommigen worden gevraagd: hoe ziet de kerk er in 2050 uit. De afgelopen tijd zet gemeentes weer aan het denken: wat zijn we aan het doen, en waar doen we het voor. Dat heeft te maken met het beeld, dat je van de gemeente hebt. Je kunt aan hele verschillende dingen denken: de gemeente is een herberg, of een ziekenzaal, een school, een oefenruimte. De bijbel gebruikt het beeld van de kudde, een tempel, een lichaam. En al die beelden zijn ontmoetingsruimte. Jij bent er met anderen. Je bent er samen. En Jezus zegt dan: als jullie samen zijn, dan ben Ik er ook.

Welk beeld heb jij van de gemeente? Wat spreekt jou het meeste aan?

Heb je de aanwezigheid van Jezus wel eens ervaren? Zo ja, hoe dan?

De plek om tot rust te komen. Je bent onderweg en je kunt wel wat eten en drinken gebruiken. Of je hebt een slaapplaats nodig voor de nacht. Dan is een herberg een heerlijke plek.

Als je ziek bent, nergens beter als thuis natuurlijk. Maar als je verzorging nodig hebt op een ziekenzaal. Dan vertrouw je erop, dat je in goede handen bent. Onderweg om weer beter te worden. Een school is de weg om meer te leren, een oefenruimte om beter te worden.

Al deze beelden hebben iets gemeen. Het is werk in uitvoering. Je hebt je doel nog niet bereikt. Je wilt nog ergens komen. Je bent onderweg. Zo heette de eerste gemeente ook: de mensen van de weg. Ze waren op weg naar het koninkrijk. Dat moest nog komen. Het was er nog niet.

Dat zie je in veel beelden, die Jezus voor het koninkrijk gebruikt terug. Het komt, maar het is er nog niet. We moeten nog wachten. We moeten nog geduld hebben.

Misschien heb je iets van het corona-debat van de afgelopen week gezien. Een minister van justitie en veiligheid, die zich moest verantwoorden. Hij had een fout gemaakt. Hij was getrouwd (dat was niet zijn fout) en tijdens het feest hadden ze de anderhalve meter niet in acht genomen. En nu waren er foto’s verschenen, die dat duidelijk aantoonden. En eerst had hij toegegeven, dat het inderdaad niet helemaal goed was gegaan. Toen er nog meer foto’s verschenen, moest hij nog meer door het stof. De minister werd flink aangepakt door de oppositie. Ook door iemand, die diezelfde week nog door een hof veroordeeld zou worden. Er was een opmerkelijk moment: kamerleden gaven toe: wij maken allemaal fouten. Als het vak voor de regering alleen voor mensen zou zijn, die geen fouten zouden maken … Maar het werd deze minister extra aangerekend, omdat hij aan het hoofd van de politie staat. Als het een andere minister was geweest, dan was het debat anders verlopen.

Vroeger zei mijn moeder vaak: als Pietje in de sloot springt, betekent dat nog niet, dat jij ook in de sloot moet springen. Dat betekent zoiets als: als iemand een fout maakt, betekent dat nog niet, dat jij diezelfde fout mag maken. Aan de andere kant: je bent een mens. En niemand is perfect. Iedereen maakt fouten. En daar heeft Jezus het over: hoe ga je in de gemeente daar nu mee om?

Dan spreek je elkaar daar op aan. De gemeente is een plek om elkaar te corrigeren. En doe dat voorzichtig: eerst onder vier ogen, dan met iemand erbij en dan pas als iemand nog niet wil luisteren, ga dan naar de gemeente. De gemeente is een plek om te vergeven. Is een plek van genade. Omdat je er zelf ook van moet leven.

Het is niet moeilijk om kritiek op een gemeente te hebben. Op het leven binnen een gemeente. De standaard binnen een gemeente ligt hoog: je wilt Jezus volgen. Je wilt als Jezus voor elkaar zijn. Ga er maar aanstaan. Ik wil je liefhebben, ik wil je dienen, zoals Jezus lief heeft, zoals Jezus dient. Met complete zelfovergave. Ga er maar aan staan. Voorbeelden genoeg, dat we er niet aan voldoen.

Al was het maar: elkaar aanspreken. Hoe vaak heb je niet meegemaakt, dat je gemakkelijker over iemand praat, dan met iemand.

En dat is nog maar één ding. Een gemeente is teveel met zichzelf bezig, of juist helemaal niet met zichzelf bezig. Het is er saai, of te onvoorspelbaar. Te geestelijk, of te veel van de wereld. Ze heeft speerpunten, maar die punten zijn zo stomp: aanwezig in het dorp, gericht op jongeren … In het beeld van Jezus teveel bezig met de 99 en niet op zoek naar het ene verdwaalde schaap ….

Je kunt er altijd anders over denken. Over welke kant het met de gemeente op moet, welke liederen gezongen worden, hoe ze begeleid worden; of we gelijk, of juist verschillend moeten denken en hoe groot die verschillen dan kunnen zijn. We proppen alles op de zondag en ik heb het al zo druk. Ik wil ook wel eens rust, en daar zou de zondag toch voor moeten zijn …

Gemeente altijd werk in uitvoering. Altijd wat te doen. Het kan altijd beter, anders. We zijn onderweg, we zijn er nog niet.

Gecorrigeerd en geïnspireerd. Dat is het doel van een gemeente: werkplaats van de Geest. De Geest als de grote inspirator. Waar twee of drie vergaderd zijn, daar ben Ik in hun midden zegt Jezus.

Je kunt op je eentje geloven. Maar als ik Jezus goed begrijp is dat niet de bedoeling. Twee of drie is genoeg, maar het mogen gerust ook meer zijn. Die elkaar spreken over het leven. Elkaar inspireren. Elkaar op Jezus wijzen. Elkaar tips geven, bemoedigen, opbeuren, troosten. Samen God loven. Samen naar de bron. Samen bidden.

Het is niet zo, dat als twee of drie mensen bij elkaar zijn, dat je dan direct van een gemeente kunt spreken. Het gaat om twee of drie mensen betrokken op Jezus, op God. Daar wil Jezus bij zijn. Met hen wil Jezus op weg naar het komende koninkrijk. Dat is de toekomst.

Samen op weg. Om van elkaar te leren, elkaar aan te vullen er voor elkaar te zijn. Daar ben je met elkaar gemeente voor. Samen in de naam van Jezus.