Overdenking zondag 7 juni

Vooraf:  Opw 705 – Toon mijn liefde – https://www.youtube.com/watch?v=vSTknxrw8E4
Votum en groet
Gebed
Groeten uit de gemeente – https://youtu.be/YsS4G7I3OqA
Geloofsbelijdenis
Collecte
Orgelspel Gezang 176: ‘k geloof in God de Vader die uit niets
Lezen Galaten 5 : 13 – 18
Overdenking
Opgenomen zang van muziekgroep  – Opw. 764 – Zegekroon – https://youtu.be/ieyzCVl4ceU
Gebed
Orgelspel Psalm 150: Loof de Heer uw God alom
Zegen

Lezen Galaten 5 : 13-18

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden.

Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet.

Gods Geest verandert ons en we Verlangen naar verbondenheid

Vorige week vierden we het Pinksterfeest.
We vierden dat God de Heilige Geest gaf.
Die Geest verandert mensen. Die Geest verandert u, jou en mij.
Op wat voor manier is het in jou leven zichtbaar dat Gods Geest is uitgestort.
Op de eerste Pinksterdag was het effect van de Geest duidelijk te zien bij de mensen.
Ze leefden anders, waren op elkaar betrokken en ze waren van grote betekenis voor de stad.
Maar dat was toen, in de begin tijd van de kerk, zo’n 2000 jaar geleden.
Wij leven nu, in een andere tijd, onder andere omstandigheden.
In hoeverre is er nu nog iets merkbaar van de verandering die de Geest brengt.
De mensen denken bij de kerk niet spontaan aan een positieve gemeenschap die belangrijk is voor het land, de stad en ons dorp!
Een plek waar je terecht kunt met je zorgen, met je problemen. Een veilige plek waar je geholpen wordt en hoop vind. Meestal zijn we niet zo open en enthousiast over onszelf en over ons geloof.
Paulus laat ons zien dat hij er anders in staat, het maakt hem niet uit hoe mensen over hem denken, het maakt hem uit hoe God over hem denkt.

God maakt zijn lever mooier door de Geest die in hem is.

In Galaten laat Paulus zien dat het geloof iets goeds is, wat positief effect op de mensen heeft.
God verandert ons door zijn Geest, in mensen die gewaardeerd worden door God en door onze medemensen.
Nu kun je denken dat zichtbare vruchten van de Geest vooral iets is van die eerste gemeenten.
Zij leefden in een andere tijd. Zij leefden op een heel bijzondere manier met God.
Voor ons is geloof veel meer onderdeel van ons gewone leven, onze cultuur.
Maar… Paulus schrijft deze brief jaren na Pinksteren aan een gemeente met mensen die er bij het Pinksterfeest niet bij waren.
De situatie van de Galaten lijkt toch wel heel erg op die van ons.
Als de Heiige Geest bij hen de vruchten laat groeien,
mag je dat ook bij ons verwachten.
Maar niet uit ons zelf.
God red ons leven door Jezus, en niet door wat wij zelf doen.
Wij zijn kinderen van God, gered door Jezus die zijn leven voor ons gaf.
En als je gered bent blijft je leven niet hetzelfde.
Door die redding zijn we verbonden aan Jezus onze Heer.
En verbondenheid, daar verlangen we naar.
Vooral als we ons eenzaam voelen.
Niemand vind het leuk om alleen te zijn.
Als je op school niet mee mag doen met andere kinderen of altijd als laatste gekozen wordt bij spelletjes, kun je je verdrietig voelen.
Toen je een hele lange tijd niet naar school kon en je thuis les kreeg van je vader of moeder, heb je je misschien wel eenzaam gevoeld omdat je de vrienden en
en je klasgenootjes moest missen.

Als je op je werk altijd in je eentje je koffie drinkt of als er nooit iemand aan jou vraagt hoe jou weekend was.
Of als je nu al weken lang geen collega ziet omdat iedereen achter z’n eigen laptop
In z’n eigen woonkamer zit, kan het beklemmend zijn.
Iedereen wil graag ergens bij horen.
Mensen verlangen naar een band met anderen.
Alleen zijn is niet leuk. Het past niet bij ons.
Het goede nieuws van de Bijbel is: God verbindt zichzelf aan ons door Jezus Christus.

Dat betekend dat God altijd bij je is, hoe eenzaam je je ook voelt.
Hij is voor altijd een relatie met ons aangegaan.
Voor u is het misschien niet nieuw, maar de boodschap dat God zichzelf aan ons verbindt, is belangrijker dan ooit.
Veel mensen zien dat niet. Ze denken misschien dat geloven ouderwets is en zo lijkt het soms ook.
Alsof geloven iets uit het verleden is waar we langzaam aan voorbij groeien.
Dan hoor je mensen verwondert vragen: geloof jij nog in God?
Dat is toch achterhaald!
In de kerk zit je vast aan oude gewoonten en regels waar je niets wijzer van wordt.

Laat het achter je!
Begin er niet aan!

Zullen ze begrijpen wat jij er zo mooi aan vind?
Zullen ze kunnen bevatten dat het geloof voor jou zoveel betekend?

God verbindt zichzelf aan ons en dat betekend dat er een band is tussen Hem en ons.
Een band die gevolgen heeft voor je leven.
Dat botst met onze cultuur.
We zijn steeds meer gewend dat we elkaar vrij laten om te zijn wie we willen zijn.

Ik gun jou dat jij je leven zo inricht zoals jij dat wilt en daar bemoei ik me niet mee.
Jij laat mij de ruimte om te doen en laten wat ik wil en daar bemoei jij je niet mee.

Onze band moet vooral niet te stevig zijn, het mag niet knellen.
We doen alsof iedereen gelukkig wordt als je elkaar vrij laat.
Maar de kloof tussen mensen wordt groter. Juist nu mensen afstand van elkaar moeten houden, beseffen we dat we elkaar nodig hebben en dat we die kloof op de een of andere manier moeten overbruggen.
Allerlei nieuwe vormen van verbondenheid duiken op, zoals samen zingen op het balkon, samen doneren voor de voedselbank of met een hele groep video bellen.
Door de ruimte die we elkaar geven komen we op afstand van elkaar te staan.
Ook om u heen zijn mensen eenzaam. Mensen die u misschien elke dag ziet.
Hoe sterk bent u verbonden met de mensen om u heen?

Buren, collega’s, dorpsgenoten!

Wij weten dat we door Jezus verbonden zijn.
Jezus sluit aan bij onze situatie.
Dat is iets wat in onze tijd opvalt.

De laatste jaren hebben de kerken het moeilijk. Geloof is voor steeds meer mensen iets geworden dat vooral op de zondag betekenis heeft, als je naar de kerk gaat.
Op zondag vallen christenen op door wat ze doen, maar op andere dagen zijn ze vaak nauwelijks te herkennen.
In je eigen situatie, op je werk, thuis, is het moeilijk om woorden en daden aan je geloof te voegen.

Maar dit jaar is het anders.
Op dit moment zijn de kerken dicht en viert u allemaal zondag in uw eigen omgeving. We vinden het lastig dat kerkdiensten niet door kunnen gaan, maar er is wel iets moois aan, juist deze manier van kerk-zijn, in je eigen huis, tussen de spullen waar je de rest van de week mee aan het werk bent.
Juist hierin sluit Jezus aan bij onze situatie.

Hij laat zien dat Hij niet los staat van het dagelijks leven, hij sluit er naadloos bij aan.
In ons leven van elke dag komt Jezus met Zijn woorden van leven.
Jezus wil in jou werk met jou verbonden zijn, in de keuzes die je maakt, in de plannen die je hebt, met de idealen waar u voor leeft, met uw verdriet en enthousiasme.

Kijk om je heen.
God sluit bij je aan in jouw situatie, in uw leven van elke dag.
Thuis, in je vriendschappen, in je werk, in de contacten die je hebt.
Daar komt Jezus met Zijn boodschap van nieuw leven.
Een boodschap die goed nieuws is voor de wereld.
Die alles in een ander perspectief zet omdat we door die boodschap een toekomst met God hebben.
Vier dat goede nieuws met elkaar en laat het doorklinken in de dingen die je elke dag doet.
Laat merken dat Jezus u hoop geeft als u morgen achter uw laptop zit te werken, of als je volgende week bij een klant op bezoek gaat of door de supermarkt loopt.
God is niet ver weg. Jezus is er bij.
Elk moment van de dag. Iedere dag opnieuw.
Hij luistert naar wat je zegt, naar wat je vraagt, naar je worsteling en je hoop.

Hij sluit aan bij waar jij bent en komt in uw leven met Zijn Heilige Geest.

Zo geeft Hij ons hoop en wenst ons vrede toe.
Zo zegent hij ons. Zodat wij in Zijn naam op onze plek tot zegen kunnen zijn.

Amen