Paasontbijt

Op de eerste Paasdag, 12 april, kunt u vanaf half negen deelnemen aan het Paasontbijt. Dit wordt u / jou aangeboden en georganiseerd door de jeugdcentrale van de PKN Aduard-Franssum-Den Ham. Het zal zijn in het Hoge Hof en u wordt verwacht om 8.30 uur.

De opgave lijsten komen op 29 maart en 5 april in de voorportalen van de kerk te liggen. Ook gasten zijn van Harte welkom.

Telefonische opgave is ook mogelijk op maandagmorgen/-avond 050 – 577 12 88 bij Marietje.

Vriendelijke groet namens de voorbereidingsgroep.
Marietje ter Veen.