Passion Week 2020 Groningen

GET REAL! – PASSION WEEK 2020-02-10

Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de Messias. (Markus 8:29)

Alweer voor de zevende keer wordt in Groningen de Passion Week georganiseerd. Van 2 tot 5 maart zal deze week plaatsvinden. Deze wordt georganiseerd door het Passion Team, welke bestaat uit studenten van verschillende christelijke studentenverenigingen en studenten uit de Vineyard gemeente in Groningen. Tijdens deze week organiseren wij verschillende activiteiten, waaronder lunch talks en avond talks met maar één doel: studenten met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te laten gaan over wat hen beweegt in het leven en hoe zij tegen God en Jezus aankijken. De vragen worden belicht vanuit een christelijk perspectief, waarbij ruimte wordt geboden voor een open gesprek. Hiermee hopen we niet-christenen nieuwsgierig te maken naar het geloof. Onze visie voor de komende Passion Week is als volgt:

Wij hopen door een Geestgevulde en prikkelende week, die voor iedereen open staat, te bereiken dat:

  1. Vele niet-christelijke studenten over Jezus horen. Vorig jaar was er een streefgetal van 200. Dit zouden we weer prachtig vinden.
  2. We hopen dat er veel studenten een vervolgtraject gaan doen. Vorig jaar hoopten we op 20 studenten. We bidden dit jaar voor eenzelfde, of hoger aantal.
  3. Christelijke studenten beginnen met bidden voor niet-christelijke studenten uit hun omgeving. We hopen dat ze hen ook uitnodigen voor de Passion week.

Wij zijn er van overtuigd dat deze visie zowel realistisch als gelovig is. Vorig jaar zijn er meer dan 80 niet-christelijke studenten op de lezingen afgekomen en hebben bijna 20 studenten zich aangemeld voor het vervolgtraject. Het vervolgtraject bestaat bijvoorbeeld uit een Alpha cursus, een open bijbelkring of een gesprek met een christen uit de stad.

Het thema van dit jaar is Get Real!,’ of in het Nederlands: ‘Wees realistisch’. Wat is echte vriendschap? Hoe kun je echter verandering in deze wereld nastreven? Hoe ziet echte toekomst eruit? Deze en andere vragen zullen aan bod komen tijdens de lezingen.

Als Passion Team zijn wij hard bezig om deze week zo goed mogelijk te laten verlopen, maar hoeveel tijd we er ook in stoppen en hoeveel moeite we ook doen, uiteindelijk kunnen we het niet alleen. Daarom vragen wij aan jullie allemaal om ook voor de Passion Week te bidden. Gebed is het sterkste middel dat we hebben om te kunnen bereiken wat God door ons heen wil doen. Dankzij jullie gebeden voor de Passion Week staan we sterk! Wilt u vanaf januari een tweewekelijkse gebedsmail ontvangen, sturen dan een bericht naar passionteamgroningen@gmail.com of aanmelden via de link: http://eepurl.com/bMjsL1 .

Wat kunt u doen?

Naast gebed zijn er meer manieren waarop jullie ons kunnen helpen. Om deze week met gratis lunchtalks, activiteiten en lezingen mogelijk te kunnen maken, zijn geld en vrijwilligers nodig. Om de Passion Week te organiseren zijn we afhankelijk van giften. Wij zouden een financiële bijdrage daarom enorm waarderen, zodat wij dit geld kunnen gebruiken om er een zo onvergetelijk mogelijke en gave Passion Week van te kunnen maken. U kunt uw gift overmaken naar NL 85 INGB 0009 0967 02 t.n.v. O.C.S.G Passionweek. Ook praktische hulp is zeer welkom. Wij hopen dat leden van deze kerk bereid zijn om taarten of cakes te bakken die worden aangeboden tijdens de Passion Week. Ook kunnen kerkleden zich aanmelden om te helpen met flyeren en het klaarmaken van de lunches. Dit is heel belangrijk; zonder te flyeren kunnen we minder studenten bereiken om naar onze talks te komen. Wilt u ons helpen? Vul dan het vrijwilligersformulier in (https://forms.gle/HJrMwc1Zb9TVutAm9) of op onze facebookpagina. Als dat niet lukt, kunt u altijd een mailtje sturen naar passionteamgroningen@gmail.com

Voor meer informatie, kijk op onze website of volg ons op facebook.

Met vriendelijk groet,

Passion Team 2019
Facebook: Passion Week Groningen 2019 ‘GET REAL!’
Website: https://ocsg.nl/projecten/passionweek/