Passionweek Groningen 2018

Wat is de Passionweek Groningen?
De Passionweek heeft als doel om zoveel mogelijk niet christenen in Groningen in aanraking te laten komen met het evangelie van Jezus Christus, onze redder. Vorig jaar heeft het passionteam een week lang gevarieerde activiteiten georganiseerd om mensen te bereiken met de goede boodschap van het evangelie. Hierbij kunt u denken aan ‘Lunch Talks’ waarbij een spreker een bepaald thema behandeld en er gratis lunches aanwezig waren. Verder waren er lezingen in de avond was er ook een debat. Het Passionteam heeft door middel van flyeren en andere promotie kanalen geprobeerd zoveel mogelijk mensen in de stad te benaderen.

Dit jaar staat er weer een nieuw Passionteam klaar bestaande uit studenten van vrijwel alle christelijke studentenvereningen uit Groningen. De Passionweek valt in 2018 in de week van 18 maart.

Wat is het thema van 2018 en waarom?
Ons thema dit jaar is ‘Hide and Seek: do you know what you are looking for‘. Dit thema hebben wij gekozen omdat het aansluit bij de vragen waarmee veel studenten rondlopen. Veel jongvolwassenen zijn op zoek naar de invulling van hun leven, en wij willen door middel van dit thema hen wat meer over God en Christendom vertellen. Zo willen wij (mede-)studenten in Groningen aan het denken zetten over waar ze nou eigenlijk naar op zoek zijn in hun leven, met een knipoog naar het bekende kinderspelletje: verstoppertje (hide and seek).

Hoe worden kerken en of voorgangers betrokken bij de Passionweek?
De Passionweek wordt weliswaar georganiseerd door het passionteam, maar daarvoor hebben we de hulp van de mede-christenen in de stad hard nodig! Kerken vormen het lichaam van Christus waarin we samen Gods naam groot maken en elkaar bemoedigen in het geloof. Hierom is het natuurlijk gaaf om het geloof uit te dragen aan mensen ver weg of dicht om ons heen. De Passionweek is een mooi middel om de mensen die God niet kennen in onze stad te vertellen over het Licht dat in de wereld is gekomen.

Hier volgen een aantal middelen waarmee u als kerk het project kan steunen:  Giften, betrokkenheid, vrijwilligers, gebed.

Voor vragen kan er altijd gemaild worden naar passionteamgroningen@gmail.com of bellen naar Christa Lankhaar (voorzitter passionteam), tel: 0615630559.

“Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof, van God, de Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben.”(Efeziërs 5: 23-24)