Pleegouder worden?

Timon is een christelijke instelling voor jeugdhulp. We geloven in de kracht van gemeenschappen. Een plek waar kinderen en jongeren die niet langer thuis kunnen wonen hoop en herstel vinden. Wilt u ontdekken of pleegzorg iets voor u is? Heeft u ruimte in uw hart en huis?

Op D.V. 14 juni organiseert Timon in Haren een informatieavond over pleegzorg. Tijdens de avond krijgt u informatie over wat pleegzorg is en kunt u vragen stellen aan ervaren pleegouders.

14 juni 2017 | regio Groningen/Drenthe
De Hoeksteen, P. Wieringaweg 2, 9751 CN Haren
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Voor meer info en aanmelden: www.timon.nl/pleegouders