Rectificatie – informatiefolder generale synode Goes 2020

In uw postvak vond u afgelopen week de folder van de synode van Goes 2020. In het hoofdstuk over vrouwen als ambtsdrager is een storende fout geslopen. De eerste zin had moeten zijn: De synode van Meppel besloot in 2017 dat er naast de klassieke visie dat alleen mannen de ambten mogen vervullen nu ook de visie dat vrouwen wel in de ambten kunnen dienen als schriftuurlijk is geaccepteerd.

In de online versie heeft dit wel op de juiste manier gestaan!