Regiegroep Hereniging NGK-GKv komt met Nieuwsbrief

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv gaat maandelijks een nieuwsbrief uitgeven. Hiermee willen ze gemeenten en gemeenteleden informeren over ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

De eerste nieuwsbrief is in maart verschenen. Hierin presenteert de regiegroep de eerste plannen om vorm te geven aan het herenigingsproces, stelt zij zich aan u voor en geeft ze een inkijkje in wat er op het plaatselijk vlak al gebeurt. Ook roept ze de kerken op om mee te denken in dit proces van hereniging. Vragen en opmerkingen zijn dan ook zeer welkom bij de regiegroep.

Handreiking Verzoening en herstel
Binnenkort brengt de regiegroep een handreiking uit die gemeenten kunnen gebruiken bij vragen als: is er pijn en verdriet bij leden van onze gemeente over wat er in de jaren zestig of korter geleden gebeurd is? En dan natuurlijk ook: Wat is er nodig om tot verzoening en herstel te komen?

Samenstelling Regiegroep
Verder kunt u meer lezen over de regiegroep zelf: acht mensen met diverse achtergronden. Vanuit de GKv hebben Kornelis Harmannij, Maaike Harmsen, Harmke Vlieg-Kempe en Rob Vreugdenhil plaatsgenomen in de groep. Vanuit de NGK zijn dat Ad de Boer, Pieter Dirk Dekker, Sytze Huizinga en Jan van der Stoep. Samen willen ze invulling geven aan het proces van samengaan. Wat daarbij hun verwachtingen zijn, kunt u lezen op de website: www.onderwegnaar1kerk.nl.

Plaatselijke initiatieven
Ondertussen geven op tal van plaatsen in Nederland plaatselijke gemeenten van de GKv en NGK invulling aan het proces van samengaan. In Nunspeet is sinds januari dit jaar een samenwerkingsgemeente ontstaan die de naam De Brug heeft gekregen. De nieuwe gemeente wil dit jaar gebruiken om elkaar beter te leren kennen. Dat doen ze aan de hand van het jaarthema ‘Samen leven’. Twee verschillende kerkelijke culturen komen samen. Hoe ga je dan ‘samen leven’, op de zondagen en door de week? Dit is een van de vragen waar de gemeente met elkaar over na wil denken.

Kerken laat u horen!
De Regiegroep verwelkomt vragen en reacties vanuit de kerken: ‘We vinden het belangrijk dat gemeenten meedenken. Dat ze vanuit hun ervaring met samenwerking of integratie met hun partnerkerk met verhalen, ervaringen en suggesties komen. Dat ze met hun zorgen en hun aarzelingen, in sommige gevallen misschien zelfs schrikbeelden voor de dag komen: Hoe moet dat bij ons, waar de GKv of de NGK zo heel anders is dan onze gemeente? We staan open voor al dat soort vragen.’

Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op de nieuwsbrief via www.onderwegnaar1kerk.nl. Op de website vindt u achtergronden en maar informatie over bovenstaande onderwerpen.
U vragen en opmerkingen kunt u mailen naar: regiegroep@ngk.gkv.nl