Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.3 – mei 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

In deze derde nieuwsbrief leest u over de ervaringen van beide voorzitters met het ruilen van kansels; de gezamenlijke predikantenopleiding die in september van start gaat; en de brief die Brunssum schreef aan de gemeente van Maastricht.

Ook landelijke voorzitters ruilen regelmatig van kansel
Sinds de beide landelijke vergaderingen van de NGK en GKv besloten de kansels voor elkaar open te stellen, zijn er al verschillende preekvoorzieners geweest die een voorganger van het andere kerkverband uitnodigden te komen preken in hun gemeente. Ook beide voorzitters van de kerkverbanden kregen de nodige verzoeken. Zo ging ds. Melle Oosterhuis (GKv) voor in de Tehuisgemeente in Groningen en ds. Willem Smouter (NGK) in verschillende GKv-gemeenten. Voor beiden positieve, maar ook wel emotionele en soms wat verwarrende ervaringen.

Gezamenlijke predikantenopleiding
De TU Kampen en de NGP (Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding) gaan gezamenlijk een predikantenopleiding aanbieden. Vanaf 1 september 2018 zullen theologiestudenten die predikant willen worden in de Nederlands Gereformeerde Kerken, de predikantsmaster aan de TU Kampen volgen. Voor het nieuwe studiejaar hebben zich hiervoor vanuit de NGK al vier nieuwe master-studenten aangemeld.

Brunssum schrijft Maastricht brief
‘Onderzoek of pijn uit het verleden nog een rol speelt als het gaat om het samengaan van de NGK en GKv’, staat als aanwijzing in de Handreiking Herstel & Verzoening. De kerkenraad van GKv Brunssum-Treebeek schreef een brief naar de NGK-GKv gemeente in Maastricht om te vragen of er misschien nog gevoelens van pijn en onbehagen zijn bij de NGK-leden als gevolg van de scheuring in het verleden. Een initiatief dat de kerkenraad noodzakelijk vond met het oog op de landelijke en plaatselijke eenwording van de NGK-GKv.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.