Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.4 – juni 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. In de zomermaanden juli en augustus verschijnt de nieuwsbrief niet. PKN-ers geven advies over kerkhereniging
‘Dat je één kerk wordt, moet maar niet een werkelijkheid op papier zijn, maar dat moet je vooral ook oefenen en beleven’. Dat was een van de adviezen die de Regiegroep meekreeg van PKN-ers ds. Bas Plaisier en ds. Barend Wallet. Zij waren beiden nauw betrokken bij het Samen op Weg proces dat na een reeks van jaren leidde tot de vereniging van drie kerkverbanden in de Protestantse Kerk in Nederland in 2004. Reden voor regiegroepleden Ad de Boer en Kornelis Harmannij om met hen in gesprek te gaan. Meer over dit gesprek leest u op de website onderwegnaar1kerk.nl.

Kanselruil in den lande
De regiegroep ontvangt steeds meer berichten over kanselruil bij verschillende gemeenten. Zo preekten ds. Pieter Kleingeld (NGK) en ds. Robert Roth (GKv) in elkaar gemeenten in Oegstgeest.
In Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk hebben de kerkenraden van de GKv’s in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk en de NGK van Bunschoten-Spakenburg besloten dat de predikanten in elkaars gemeenten mogen voorgaan.  De eerste kanselruil is D.V. op 15 juli, als ds. Reinier Kramer (GKv) voorgaat in de Westerkerk (NGK) en ds. Jan Winter (NGK) in de Maranathakerk (GKv).

4 november 2018 voorbedezondag
Aan de kerken van GKv en NGK wordt gevraagd om op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. Voor deze speciale zondag wordt een preekschets gemaakt en zijn één of meer leespreken beschikbaar. In september stelt de regiegroep die ter beschikking aan predikanten en preeklezers. Meer informatie hierover leest u in de volgende Nieuwsbrief.

Regiegroep uitnodigen
De Regiegroep komt bij kerken langs die behoefte hebben aan een toelichting op het herenigingsproces. Dat kan gaan om algemene zaken, maar ook om het geven van antwoorden op plaatsgebonden vragen. Leven er vragen binnen uw kerk waarop de Regiegroep antwoord zou kunnen geven? Nodig de Regiegroep dan uit om langs te komen door een mail te sturen naar: regiegroep@ngk-gkv.nl.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.