Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.5 – sept 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

 4 november 2018 voorbedezondag
Aan de kerken van GKv en NGK wordt gevraagd om op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. Voor deze speciale zondag wordt een preekschets gemaakt en zijn één of meer leespreken beschikbaar. In oktober stelt de regiegroep die ter beschikking aan predikanten en preeklezers. U kunt ze dan vinden op de website: www.onderwegnaar1kerk.nl.

Handreiking plaatselijke samenwerking
Kort voor 4 november brengt de Regiegroep ook een Handreiking uit. Daarin staan praktische tips over hoe je vanuit het landelijke herenigingsproces plaatselijk aan het werk kunt gaan. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende situaties van plaatselijke kerken.

Heerde-Epe nu ook samenwerkingsgemeente
Vanaf 1 september 2018 vormen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Heerde – Epe een samenwerkingsgemeente. Na een landelijk kerkelijk conflict in de jaren zestig zijn beide kerken (landelijk en plaatselijk) gescheiden opgetrokken, maar daar komt nu een einde aan. De afgelopen jaren zijn er steeds meer dingen gezamenlijk opgepakt, zoals het jeugdwerk, de middagdiensten, gezamenlijk kerkenraadsoverleg, etc. Nu gaan ze dus als één gemeente verder onder de naam Verbindingskerk.

Meer plaatselijke initiatieven
Ondertussen gebeurt er veel op het plaatselijk vlak. Zo had Wezep op zondag 9 september 2018 een primeur. Ds. Maarten van Loon werd als nieuwe predikant van de GKv Wezep bevestigd door Jan Michiel de Groot, predikant van de NGK Wezep. Beide gemeenten werken al geruime tijd nauw samen. In Langeslag (Overijssel) vormen GKv en NGK sinds enige tijd een samenwerkingsgemeente: NGKV De Regenboog. In Barendrecht hielden GKv en NGK deze zomer (2018) voor het eerst gezamenlijke kerkdiensten. En in Amstelveen, Hoogeveen en Maassluis waren er voor het eerst gesprekken tussen (delegaties van) beide gemeenten.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.