Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.6 – okt 2018


De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

4 november 2018 voorbedezondag
Aan de kerken van GKv en NGK is gevraagd om op zondag 4 november voorbede te doen voor kerkelijke eenheid. Voor deze speciale zondag heeft de Regiegroep materiaal beschikbaar gesteld. Zo zijn er leespreken, een voorbeeldgebed, een liedsuggestie en een prachtige korte film die het proces van beide kerken in beeld brengt. U kunt al het materiaal vinden op de website: www.onderwegnaar1kerk.nl.

Korte film verbeeldt verhaal van kerken
De Regiegroep heeft een korte film van 3,30 minuten laten maken dat het verhaal van onze kerken laat zien: hoe een relatie kapot ging, hoe we elkaar uit het oog en hart verloren. Maar ook hoe het weer goed kan komen. De film is bedoeld voor alle GKv en NGK gemeenten en wil het verlangen dat beide kerken drijft verwoorden en onder de aandacht brengen. De Regiegroep heeft alle gemeenten gevraagd de korte film in de dienst van zondag 4 november te laten.

Lees- en voorbeeldpreken voor 4 november
Wilt u de dienst op zondag 4 november helemaal in het teken van kerkelijke eenheid zetten? Dan kunt u gebruik maken van een van preken die vier predikanten hebben voorbereid. Elke preek belicht kerkelijke eenheid vanuit een ander perspectief en Bijbelboek. Predikanten kunnen deze preken ook als voorbeeldpreek gebruiken en naar eigen inzicht aanpassen of op basis van de tekst en de lijnen in de preek een eigen preek maken.

Handreiking Plaatselijke Samenwerking
De Handreiking Plaatselijke Samenwerking is nu te downloaden vanaf de website onderwegnaar1kerk.nl. In de Handreiking staan praktische tips over hoe je vanuit het landelijke herenigingsproces plaatselijk aan het werk kunt gaan. Hierbij is rekening gehouden met de verschillende situaties van plaatselijke kerken.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.