Regiegroep Hereniging NGK-GKv | Nieuwsbrief nr.7 – nov 2018

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken.

Eén jaar regiegroep – een terugblik
Ruim een jaar geleden – op 11 november 2017 – ontmoetten leden van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken elkaar in Kampen. Diezelfde dag kreeg de Regiegroep hereniging NGK-GKv van de kerken de opdracht om het herenigingsproces te begeleiden en te stimuleren. De regiegroep vierde deze maand dus zijn eerste verjaardag. Reden genoeg voor een kijkje in de keuken.

Bespreek voors en tegens samenwerking
Plaatselijke samenwerking; is dat nu echt nodig? Sommige gemeenten voelen zich door het herenigingstraject van GKv en NGK onder druk gezet: Moeten we nu per se plaatselijk één gemeenten worden? Het verschijnen van een handreiking over plaatselijke samenwerking lijkt dat nog eens te versterken. Maar die Handreiking legt nergens de verplichting op tot plaatselijk samengaan van een GKv- en NGK-gemeente. Wel wil de regiegroep de gemeenten oproepen met elkaar te onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op dit gebied. Ga met elkaar in gesprek hoe je samen God kunt dienen.

‘Prediking laat vooroordelen sneuvelen’
‘U bent gereformeerder dan gedacht, wat een fijne en mooie dienst.’ Een reactie die dominee Kees de Groot (NGK Nunspeet) na afloop van een eredienst wel eens krijgt van een bezoeker van vrijgemaakte huize. ‘Elkaars diensten meemaken en elkaars predikanten beluisteren, laat vooroordelen sneuvelen,’ ervaart De Groot. Vooral in regio’s waar geen gemeenten van het andere kerkverband zijn, kunnen er vooroordelen bestaan over de ander. Alleen door te ervaren hoe de ander is, kan dit veranderen.

GKv- en NGK-predikanten samen in intervisiegroep
“Alleen directe interactie tussen NGK-ers en GKv-ers stelt ons in staat elkaar echt te kennen en te waarderen”, vindt ds. Henk van der Velde van NGK De Ontmoeting in Voorthuizen/Barneveld. Dit was voor hem reden om zich aan te sluiten bij een intervisiegroep met zes GKv-predikanten. GKv-predikant Erik Dwarshuis, wilde zijn NGK-collega’s graag beter leren kennen en ging daarom bij een intervisiegroep van alleen NGK-predikanten. Hij is predikant in de gemeente GKv-NGK Wapenveld, die sinds 3 januari 2016 een samenwerkingsgemeente is. Lees over hun ervaringen op onze website.

Meer lezen?
Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? Een uitgebreider artikel vindt u op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. U kunt zich via deze website ook abonneren op de nieuwsbrief. Hebt u vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar: regiegroep@ngk.gkv.nl.