Reportage buitenlanddagen Generale Synode 2017

Begin april bezochten 37 afgevaardigden van buitenlandse kerken de generale synode in Elspeet. Van deze dagen is een reportage gemaakt die nu online te bekijken is.

Voor de buitenlandse gasten die vanuit allerlei landen met zeer verschillende kerkelijke en culturele achtergronden de synode in Nederland bezochten, was een speciaal weekprogramma samengesteld wat de gasten gelegenheid gaf kennis te maken met elkaar en de synodeleden. Zo kregen ze een excursie naar Amsterdam waar zij een inkijkje kregen in hoe je in Nederland vorm kunt geven aan kerk zijn. Op hun beurt vertelden de buitenlandse afgevaardigden hoe het is om christen te zijn in hun land.

Tijdens een speciaal belegde miniconferentie konden de buitenlandse gasten hun bijdrage leveren aan de bespreking van het rapport ‘Samen dienen’ van het deputaatschap m/v en ambt. Sommige landen maken zich zorgen over de ontwikkelingen in de GKv en spraken die ook uit. Anderen deden een oproep vooral met elkaar in gesprek te blijven, ook al lopen de meningen op dit punt uiteen.

De week werd afgesloten met een samenkomst in de Kruiskerk in Meppel. Daar vierden de afgevaardigden uit het buitenland en de synodeafgevaardigden gezamenlijk het Heilig Avondmaal.
Bekijk de trailer en de reportage via www.gkv.nl/synode.