Ria Borkent schrijft lied voor NGK-GKv-kerkdienst 11 nov

Kerklied-tekstschrijver en dichter Ria Borkent heeft een lied geschreven speciaal voor de avonddienst op 11 november, die in de Nieuwe Kerk te Kampen gehouden wordt. Op deze dag staat het proces richting kerkelijke eenheid van de GKv en NGK centraal. Borkent schreef het lied op verzoek van NGK-predikant Roel Venderbos die in deze dienst samen met GKv-predikant Bram Beute voor zal gaan. Peter Sneep componeerde de muziek bij het lied.

Omdat een lied bedoeld is om te zingen, wordt het lied dat de titel ‘Schepper van het geheel, danklied voor eenheid’ meekreeg, beschikbaar gesteld aan de plaatselijke kerken. Zo kan het lied
weerklank vinden op tal van plaatsen in het land.

Ingetogen en dankbare sfeer
Dominee Roel Verderbos is blij met het resultaat: “Het lied ademt een ingetogen en dankbare sfeer. In het eerste couplet krijgen Bijbelse avondmaalsbeelden over eenheid en verbondenheid een plaats. En dat God niet loslaat wat Hij begonnen is. Een heel mooie (muzikale) regel is de 4e, in de muziek de 7e maat. De lange noten daar geven een vertraging die mooi uitwerkt in de tekst, met name in couplet 3: ‘veel gebed’ is prachtig op die lange noten. Je voelt de lange tijd dat er gebeden is. Maar ook in de andere coupletten is die onverwachte vertraging fraai.”

Wijn en brood
Opmerkelijk vindt Verderbos vers 3, waar brood en wijn van het avondmaal aan de orde komen. “Het valt op dat eerst de wijn genoemd wordt en dan het brood. Meestal is de volgorde andersom. Maar niet zonder reden wordt in dit lied eerst de wijn genoemd. Brood voedt en is noodzakelijk, maar wijn voegt iets toe. Wijn verheugt niet alleen het hart (Psalm 104), maar ontsmet óók en haalt vuile ontstekingen weg. De woorden doen denken aan een ander avondmaalslied van Ria Borkent: ‘Door kwaad misvormd, door leed geschonden / maar Gij giet wijn in onze wonden’. Het couplet eindigt met ‘Je hoort bij Mij’. We horen bij Hem, en daarom bij elkaar. De slotwoorden van het vierde couplet geven het verlangen weer bij deze viering: ‘Laat ons met licht bekleed in Christus verder gaan.’”

Bewerking
Het lied is een bewerking van lied 72 (uit de bundel Zing met de hemelboden) dat in september 1997 werd geschreven op verzoek van het Gereformeerd Appèl, ter gelegenheid van de bededag voor kerkelijke eenheid. Het begin en het slot zijn blijven staan, de rest van de tekst paste Borkent aan.

Meer informatie
De tekst van het lied, de melodie, de bladmuziek en een powerpoint-bestand kunt u downloaden via: www.onderwegnaar1kerk.nl/avondmaalslied.

Livestream
U kunt de avonddienst in de Nieuwe Kerk te Kampen en andere delen van deze bijzondere dag ook live volgen via internet: www.onderwegnaar1kerk.nl/livestream en www.beleefmee.nl.