Rond Pasen

We hebben afgelopen zondag Pasen gevierd. De Heer is echt opgestaan. De dood is overwonnen. En wij, die in Hem geloven, zijn met Hem begraven en opgestaan. Paulus zegt daarvan: we zijn opgestaan om een nieuw leven te leiden. Een leven gericht op God. Een leven waarin we recht willen doen. En dus een leven, dat gericht is op de naaste.

We hebben de afgelopen weken stilgestaan bij de redding van Israël uit Egypte. De bevrijding van de slavernij. God sloeg Egypte met tien slagen. Toen liet de farao het volk gaan. Door de situatie van beperking hebben we het feest anders gevierd dan we voor ogen hadden. Het gezamenlijke voorbereiden van de diensten kon bijvoorbeeld niet doorgaan. En gebleken is, dat het via de sociale media niet werkte. Een teken van leven hebben we wel elke week kunnen geven. De tekens die elke week gemaakt werden met een tekst erbij, die zijn wel in de kerk opgehangen, maar waren niet zichtbaar. Dat hebben we zichtbaar gemaakt door ze op een kaart te zetten en die bij ieder gemeentelid te bezorgen.

De uitzendingen zijn doorgegaan. Op Goede Vrijdag werd er gespeeld en gezongen. Op Paaszondag werd er op het orgel gespeeld en werd er een opgenomen lied gespeeld. Helaas was de muziek op het orgel niet (goed) te horen. Er was landelijk gevraagd om het lied U zij de glorie te spelen. Daar zijn we mee begonnen. Afgesloten werd met het Hallelujah van Händel.

We hebben voor de kerk een kruis getekend. Er liggen stenen bij en ieder kan er een steen met een tekst opleggen. Het is mooi om te zien, dat velen even blijven stilstaan. Zo treden we als gemeente naar buiten. Ieder kan zien en lezen, welke hoop en verwachting we hebben.

De kinderen hebben ook niet stil gezeten. De kinderkring zorgde voor materialen thuis en de kinderen zijn aan de slag gegaan. Op de Paasdag hingen er veel handjes om later te worden  te uitgedeeld. Verder was er een bloemstuk, dat symbolisch de bevrijding liet zien. Stenen om te gedenken, het water waar het volk door is gegaan, het riet van de Rietzee.

De Heer is echt opgestaan. Het nieuwe leven is begonnen.

Commissie Eredienst