Rust in “de Herberg”

Bijna alle gasten die zich aanmelden voor een verblijf in de Herberg, geven aan dat ze rust zoeken. Het lijkt erop dat rust een schaars iets is geworden. Ondanks het feit dat de afgelopen maanden veel niet kon, snakken veel mensen naar rust. De spanningen in relaties liepen op, het werk was anders, financiële zorgen, ouders en kinderen de hele dag samen in huis, mensen konden niet naar logeerhuizen of dagopvang, gewone ritmes werden doorbroken: de coronatijd heeft van veel mensen veel gevraagd. In de Herberg komen mensen tot rust. Dagstructuur, liefdevolle aandacht en pastorale zorg doen mensen opademen. Kijk voor het herstelprogramma: www.pdcdeherberg.nl