Samen het paasfeest vieren

In de afgelopen weken hebben we samen toegeleefd naar Pasen. We hebben gehoord hoe Mozes bij de brandende braamstruik werd geroepen, hoe hij wonderen leerde doen met zijn staf en hoe hij op weg ging, ook al wist hij al dat farao niet zou luisteren. God liet Mozes wonderen doen en liet zo zien: Ik ben de God die redt! In grote natuurtekenen liet God zijn Kracht zien, maar ook Zijn zegen. Na de ergste plaag lijkt farao eindelijk te luisteren: in de nacht mag het volk vertrekken, de zonsopgang tegemoet. Is de redding dan eindelijk nabij? Zondag gaan we het horen en beleven! Verderop in deze Informail kunt u weer meelezen en voorbereiden!

U krijgt vandaag een wel heel lange Informail. Dat komt vooral door de recepten die u vindt om thuis een pesachmaal te kunnen maken. Een mooi idee om met zoveel gezinnen allemaal thuis toch samen een maaltijd te delen: kookt en eet u mee? Bij ieder recept staat een stukje achtergrond en zijn er teksten om te lezen en te gedenken.

Morgen kunt u weer meebidden om ook midden in de week samen stil te staan bij de gebeurtenissen in de wereld om ons heen en om dat bij God te brengen. Op Goede Vrijdag en Paaszondag zijn de overdenkingen mooi omlijst met muziek en maken we wat moois van de achtergrond bij de overdenking. De tieners denken na over de kruisiging en wat dat betekent. De kinderen zijn al druk aan het knutselen en ook het bloemstuk voor Pasen krijgt vorm. Wat een creativiteit is er in onze gemeente!

We willen u ook vragen om een bijdrage te leveren aan het samen gedenken van Christus’ dood aan het kruis, maar vooral aan zijn overwinning op de dood. Op zaterdag 11 april tekenen we een groot kruis op het kerkplein. Maar het kruis is overwonnen en Christus is opgestaan. We zouden het mooi vinden als u het kruis wil bedekken met stenen met daarop woorden van hoop, bemoediging en vreugde. Woorden die passen bij het feest van Pasen. Als u zaterdag of zondag uw steen bij de andere legt, hebben we straks een kruis vol zegenwoorden, zichtbaar voor ons en onze dorpsgenoten. We weten dat niet iedereen zijn huis kan verlaten. Als u voor 10 april via deze link uw woord met ons deelt, zorgen wij dat het bij de andere stenen komt te liggen.

Commissie Eredienst