Samen het paasfeest vieren

We hadden het ons zo anders voorgesteld: samen stilstaan bij het feest van Pasen, samen vieren en gedenken. Dat ziet er nu wel even anders uit! Toch willen we proberen om Pasen met elkaar te vieren. Op Goede Vrijdag willen we met elkaar stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus om op Paaszondag op een feestelijke manier te denken aan de bevrijding van het volk Israël en onze redding door Jezus’ opstaan uit de dood. In dit stukje willen we u alvast laten weten hoe we de vieringen vorm willen geven in het paasweekend.

We willen allereerst de overdenkingen omlijsten met muziek en de kerk mooi aankleden voor de beide diensten. Voor de dienst op goede vrijdag gaan we jongeren betrekken: we vragen hen gebedspunten aan te leveren met wat zij bij het kruis willen brengen. Dit kruis, met hun boodschappen, komt in beeld bij de overdenking.

Voor de paaszondag vragen we de kinderen om mooie kunstwerken te maken. Zij krijgen deze week al een knutselpakket om ze daarbij te helpen. Na Pasen zorgen we dat die kunstwerken op een plek komen waar ze harten kunnen verwarmen. Ook komt er een mooi bloemstuk dat past bij het thema van het paasproject.

We zouden op Pasen ook samen het avondmaal vieren. Gezien de omstandigheden kan dat nu niet. Toch willen we samen stilstaan bij het delen van een maaltijd. U krijgt in de informail die aan het begin van de week verstuurd wordt een recept om thuis te kunnen maken voor op de paaszondag: een pesachmaal zoals de Israëlieten dat ook hebben gegeten. Daarnaast willen we woorden van hoop, blijdschap en bevrijding verzamelen. Dat doen we zowel fysiek (met stenen) als digitaal, voor die mensen die op dit moment hun huis niet kunnen verlaten. Daarvoor krijgt u nog een oproep met uitleg in de volgende Informail. We willen dit zichtbaar maken op het kerkplein en daarmee ook een boodschap van hoop uitstralen in het dorp.

Natuurlijk blijven ook onze teken van leven doorgaan deze en komende week. U kunt mee voorbereiden op de erediensten door alvast na te denken over de denkvragen bij het bijbeldeel (zie vorige Informail), er wordt iedere week een bos bloemen bezorgd en we hebben weer een filmpje gemaakt over het werk in de kerk, dit keer over de kosters en het beamteam.

Commissie Eredienst