Samen kerst vieren – ik kan niet wachten!

Zondag 25 december vieren we samen kerst. Het wordt een bijzondere dienst – zoveel mensen uit de gemeente werken mee! De kerk is versierd, er zijn liederen gekozen, er wordt muziek gemaakt, er zijn materialen voor de dienst verzameld – echt een dienst van ons samen. Het thema is wachten op de koning – we beginnen het kerstverhaal als Jezus al is geboren en maken kennis met de wijzen uit het Oosten. Zij nemen geschenken mee voor de pasgeboren baby. Voor deze dienst kiezen we voor een start met stilte en eerbied voor het koningskind. Helpen jullie mee aan een rustige start van de dienst? Het is even wennen na al die zondagen met koffie en gezelligheid voor de dienst, maar we maken het goed: tijdens en na de dienst is er koffie en lekkers!

Het wordt een feestelijke dienst waarin plek is voor iedereen: er is geen aparte kinderkring of crèche. Ook de liturgie is daarop ingericht. Naast de predikant is er een gastvrouw, er is een kindmoment in de dienst en na de preek is er gelegenheid om samen over het thema te praten. De muziek in de dienst is gekozen op basis van de voorkeuren van gemeenteleden: Ere zij God stond met stip op 1, maar ook Stille Nacht en Komt allen tezamen waren veelgenoemd. Deze liederen hebben we een plek gegeven. Na de dienst is er gelegenheid om nog na te praten en koffie/thee/ranja te drinken en kunnen de kinderen vanaf 0 tot groep 8 een kerstboekje halen in de kerkenraadskamer. Als je zelf een ster of krans hebt gemaakt om de kerk mee te versieren, voel je vrij om die na de dienst mee naar huis te nemen om er ook thuis van te genieten.

Tot zondag!

Werkgroep Samen Kerst Vieren

Avelien, Dieneke, Eelkje, Eline, Erik, Marsha