Sendingwerk VGK Bellville & Tent-makerpredikante

Al heel wat jaren geleden is de gemeente van Bellville begonnen met het zendingswerk op de Kaapse Vlakte. Hoofdzakelijk in Belhar en omstreken. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Belhar een zelfstandige gemeente mocht worden.

Daarna is het werk zich blijven uitbreiden en heeft de zendingscommissie, in samenwerking met de gemeente van Belhar, besloten om verder te werken als de Gesamentlike Sendingskommissie (GSK).

Concreet betekent dit dat de VGK Bellville verantwoordelijk is voor het zendingswerk in Wesbank en de VGK Belhar is verantwoordelijk geworden voor het werk in Leiden.

Ds Carl is als VGK Bellville-zendeling belast met het werk in Wesbank. Behalve met de verkondiging van het Evangelie, het geven van catechisatie en het doen van huisbezoeken, heeft ds Carl de laatste jaren hard gewerkt aan het zelfstandig worden van de gemeente van Wesbank (wat DV dit jaar nog mag gebeuren).

Waar kan de gemeente van Bellville helpen? Wel, bij een heel aantal dingen; er zijn geregeld uitnodigingen voor bijeenkomsten van de gemeente, bazaars, of activiteiten die door de zendingsgemeenten geregeld worden. Er zijn ook Bijbelstudies en soepkombuis-activiteiten.

Ds Linus van ’t Foort is betrokken bij toerusting en opleiding van ambtsdragers en leden van de gemeente. In Bellville hebben we dit al vaak meegemaakt d.m.v. een heel aantal cursussen die hij gehouden heeft. Ook de zendelingen, ds Carl van Wyk en ds Peter Abrahams van Belhar ondervinden veel steun en baat bij zijn werk.

En dan nog iets over het Strategiese Plan voor het zendingswerk. Wij bedrijven zending in gebieden waar mensen het economisch gezien heel zwaar hebben. Wat erg verblijdend is, is dat de Here hier mensen Zijn kinderen laat worden, en wel in die mate, dat er gemeentes gevormd kunnen worden.

En deze mensen hebben, alhoewel erg beperkt in onder andere financiele middelen, ook de begeerte om een zelfstandige gemeente te vormen. Dit zien we nu ook in Wesbank gebeuren. Maar als de gemeente geen predikant kan bekostigen, hoe dan verder?

Een methode waaraan al heel wat denkwerk besteed is door onder andere ds Linus, en wat ook een Bijbelse methode is, is om een tentenmakerspredikant aan te wijzen, op te leiden en zo te laten werken. Dit is dus niet een volle week werken, en dan op de andere dagen het Woord van de Here verkondigen en in de gemeente werken. De GSK en de zendelingen zijn op dit ogenblik bezig om te kijken of dit gerealiseerd kan worden.

Gebedspunt

Wilt u voor de tentenmakerspredikant bidden? Bid ook dat er broeders gevonden mogen worden en dat ze mogen groeien in de Here om dit werk te kunnnen doen.

Laat ons elkaar ook steeds aan de opdracht om het Evangelie te verkondigen herinneren en opwekken om het werk aan de Here op te dragen in gebed. Want zonder Gods kracht en wiijsheid en uiteindelijke zegen is al het werk zinloos.