Stichting Nijlvallei: Samen met christenen in Egypte

“Gezegend zij mijn volk Egypte…” (Jesaja 19:25)

Je hoeft maar een beetje het nieuws te volgen en je weet dat de kerk in Egypte geen makkelijk bestaan heeft. Af en toe zijn kerken het doelwit van terreur, christenen hebben vaak last van discriminatie, en met de meerderheid van moslims zijn de meeste christenen ook erg arm. Voor velen is het maar de vraag of ze morgen wel genoeg te eten hebben voor hun kinderen.

Stichting Nijlvallei staat naast de kerk in Egypte, vooral op het gebied van christelijk onderwijs, voedselzekerheid, en medische hulp. Daarbij worden de tienduizenden christelijke vluchtelingen uit Soedan die in Egypte zijn neergestreken, niet vergeten.

Noodgevallen in Cairo

Eén van de kerken die we steunen is een protestantse gemeente in Cairo, in de armoedige wijk Madinat al-Salam. De gemeenschap bestaat uit ongeveer 100 gezinnen. Die broeders en zusters krijgen van ons systematisch hulp met kleding, dekens en voedsel. We reageren ook regelmatig op verzoeken van de predikant als hij met noodgevallen te maken heeft. De problemen waar kerken in arme buurten mee worden geconfronteerd zijn vaak onvoorstelbaar. Soms hebben ze met geweld te maken, soms met gemeenteleden die onterecht gevangen zitten, en altijd met mensen die aan de afgrond van honger en ziekte staan.

De predikant van deze kerk zegt: “De mensen in onze wijk en in onze kerk zijn vaak straatarm. Er komen veel weduwen naar onze kerkdiensten. Die hebben echt veel te weinig om van te leven. Jullie hebben ons geholpen met eten voor onze armste leden, met kleding, met dekens voor de koude winter. Jullie hebben ons geholpen om mensen in de gevangenis bij te staan. Dankzij jullie steun kon ik een advocaat inhuren die een tiener moest bijstaan die totaal ten onrechte was opgepakt door de politie. Ik hoop en bid dat jullie nog lang naast ons blijven staan.”

 Hulpverlening aan christenen op het Egyptische platteland

We steunen ook een grote Koptisch-Orthodoxe Kerk met ongeveer 1000 gezinnen in het dorpje Sheikh Masoud in de zuidelijke provincie Sohag. Tweederde van de bevolking daar leeft onder de armoedegrens. De voorganger van deze kerk, Fr. Boutros, hielpen we dit voorjaar twee keer met voedselpakketten voor zijn kerkgemeenschap die voor 80% uit landloze dagloners bestaat.

Veel van de christenen in Sheikh Masoud wonen in krotten. Fr. Boutros liet ons zien hoe ellendig Fathi Kamal en zijn vrouw Mervat Khalil met hun vier kinderen woonden. We besloten tot een grondige aanpak van hun huis. Eindelijk heeft hun huis een dak! In één muur hebben we een raam laten zetten zodat er licht binnenkomt. Verder wordt er elektriciteit aangelegd (dat is nog niet afgerond) en we hebben wat muren bepleisterd. (totale kosten: tot nu toe €700)

Fr. Boutros vroeg ons ook of we Ezz Shawgi willen helpen. Door diabetes was deze vader van drie kinderen een been kwijt, maar geld voor een kunstbeen (ca. €1200) is er niet. We hebben nog niets gedaan omdat een akelige wond aan zijn been eerst moest genezen, maar dat is intussen gebeurd. We kunnen nu dus beginnen met fondswerven om hem een kunstbeen te geven. Intussen sturen we Ezz naar een orthopedisch technicus om de maten op te nemen.

Wie meer wil weten over de dienstverlening van Stichting Nijlvallei in Egypte kan op de website terecht: www.nijlvallei.nl.


Informatie over Nijlvallei

Stichting Nijlvallei bestaat nog niet zo lang maar de directeur, Jos Strengholt, is al sinds 1987 in Egypte actief en hij heeft daar me zijn gezin 26 jaar gewoond. Diverse Nederlandse organisaties, waaronder het Diaconaat van de Christelijke Gereformeerde Kerken en het Deputaatschap tot Hulpverlening in Bijzondere Noden van de Gereformeerde Gemeenten werken al jaren met ons voor de leniging van noden in Egypte.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit leden en voorgangers uit bijna alle Nederlandse kerken.