Stichting Tsjernobyl Kinderen Noordhorn

We hebben weer een groep Wit-Russische kinderen uitgenodigd uit het besmette gebied door de ramp met de kerncentrale van Tsjernobyl. Deze groep van 25-30 kinderen zal 7 weken in gastgezinnen logeren. Ze komen op 6 januari aan en vertrekken weer op maandag 26 februari. Dit is ons achtste project! We nodigen deze kinderen uit omdat een verblijf in Nederland wezenlijk bijdraagt aan hun gezondheid. In deze periode vertellen we hen ook over het Evangelie.

De stichting heeft in haar naam de plaatsnaam Noordhorn, maar gastouders en werkgroepleden komen uit diverse plaatsen daarom heen (zoals Zuidhorn, Oldehove, Aduard, Briltil en Grijpskerk). We zijn al gestart met de voorbereidingen maar kunnen daar nog wel wat hulp bij gebruiken. Onze werkgroep is opgedeeld in allerlei commissies die elk concrete taken hebben. De commissies zijn:

  • Bijbelcommissie: verzorgen van de welkomst- en afscheidsdienst en elke week een bijbelles aan de kinderen op school.
  • Gastoudercommissie: werven en begeleiden van de gastouders.
  • PR-commissie: zorgen voor de PR, werven van sponsors, opzetten van de geldinzamelingacties.
  • Activiteitencommissie: organiseren van de activiteiten en het werven van vrijwilligers en chauffeurs voor die activiteiten zoals b.v. bezoek zwembad en crea- en sportlessen.
  • Kledingcommissie: zorgen voor een welkomsttasje met basisspulletjes, regelen van nieuwe schoenen voor de kinderen.

In elke commissie zitten al ervaren werkgroepleden. Wie wil hen helpen?
Wil je liever niet in een commissie maar wel wat doen? Meld je dan aan als fotograaf of chauffeur of vrijwilliger voor een of meerdere activiteiten.

Verder kun je je ook al aanmelden als gastgezin!
We hebben 25-30 gastgezinnen nodig. Dus meld je aan!
Mocht je nog twijfelen, dan willen we graag met je meedenken.

Je kunt je opgeven of meer informatie vragen bij Arina Havinga ah@planet.nl 06-51526891
Meer informatie kunt u vinden op tsjernobylkinderennoordhorn.nl