Synode 2017

Buitenlandse kerken bezoeken synode begin april

Van 3 tot en met 8 april komen er ruim 35 buitenlandse vertegenwoordigers van kerken over de hele wereld naar Nederland. Ze bezoeken onze synode om samen te praten over kerkelijk zaken en over wat ons bindt in geloof. Waarom?

Namens onze kerken onderhouden deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK) de relaties met onze zusterkerken en andere contacten wereldwijd. Ruim 30 kerken, verspreid over alle continenten, worden voor de buitenlanddagen van de synode uitgenodigd. Het doel daarvan is om hen te ontmoeten en elkaar te bemoedigen, maar ook om hen gelegenheid te geven onze synode te adviseren. Zij logeren die week in Hotel Mennorode in Elspeet waar ook de synode vergadert.

Voor de buitenlandse gasten is voor die week een programma gemaakt om elkaar beter te leren kennen, om vrijuit te discussiëren over kerkelijke vraagstukken, om kennis te maken met de theologische universiteit in Kampen en om samen God te danken en loven.

Op donderdag 6 april zal er in de Kruiskerk in Meppel een Avondmaalsviering plaatsvinden, waaraan de afgevaardigden uit de buitenlandse kerken en de afgevaardigden van de synode gezamenlijk zullen deelnemen. De viering begint om 19.30 uur. Ook u bent hiervoor uitgenodigd; meld u aan door een mailtje te sturen naar info@bbk.nl.

De buitenlandweek wordt op zaterdag 8 april feestelijk afgesloten met het vieren van de nieuwe zusterkerkrelatie met de Filipijnen die op die dag officieel zal worden gemaakt.

Eind april verschijnt er via internet een korte video-impressie van het buitenlandse bezoek. U kunt deze bekijken via www.gkv.nl/synode.