Synode 2017

Brochure met synodeonderwerpen is uit

Benieuwd naar waar de synode over gaat? In deze brochure leest u alvast over een aantal onderwerpen. Natuurlijk is dit maar een fractie van wat de synode de komende maanden allemaal zal bespreken. Om niets te missen, kunt u de synodewebsite in de gaten houden. Ook zullen we u de komende tijd op de hoogte houden van de ontwikkelingen door korte overzichtjes van de vergaderingen aan uw eigen kerkblad aan te bieden ter publicatie.

Na elke vergader-driedaagse verschijnt er een synodejournaal, waarin de belangrijkste besluiten kort worden benoemd en toegelicht door de synodevoorzitter. Ook deze zullen beschikbaar gesteld worden via de GKv-website en Facebook.

www.gkv.nl/brochure