Synode/landelijke vergadering rondt haar reguliere werk af

Op 12 december jl. heeft de gezamenlijke synode/landelijke vergadering haar reguliere werk afgerond. In een interview blikken de twee voorzitters terug op de roerige vergadertijd en het werk dat ondanks alle belemmeringen is verzet. Ook kijken ze vooruit naar wat er nog moet gebeuren en wat mogelijke uitdagingen zijn op weg naar de hereniging van GKv en NGK.

‘De belangrijkste uitdaging voor ons kerkverband zal zijn om in de verschillen die er zijn als kerkverband ondersteunend te zijn aan de plaatselijke kerken.’ (Frans Schippers, voorzitter van de landelijke vergadering NGK)

‘Heuse eenheid in verscheidenheid, dat is wezenlijk voor de kerk.’ (Melle Oosterhuis, voorzitter van de synode GKv)

Deze uitspraken komen uit bovengenoemd interview, dat hier te vinden is.

Wat de gezamenlijke synode/landelijke vergadering nu nog moet doen, is de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerk beoordelen en van commentaar voorzien. Die besprekingen zullen starten zodra de coronamaatregelen het toelaten om daadwerkelijk bij elkaar te komen. Alles over de synode/landelijke vergadering, inclusief de besluiten die in de afgelopen maanden genomen zijn, kunt u vinden op www.lv-gs2020.nl.