Terugblik op bezoek uit Zuid-Afrika

Onlangs was Christien Agema, op uitnodiging van Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, in Nederland om voorlichting te geven over het mission-werk dat we als kerken uit Noord-Nederland ondersteunen. In diverse kerken heeft Christien, secretaris van de zendingscommissie in Pretoria, vertelt over een aantal van die mission-projecten. Ze kon niet naar alle 43 kerken (daar was de tijd te kort voor), maar hierbij willen we jullie allemaal hier iets van laten meeproeven.

 

Verschillende projecten rondom de zending

Onderstaand plaatje laat zien dat er rond de zending (of mission, zoals we dat tegenwoordig vanuit Nederland noemen) verschillende projecten zijn. Christien heeft over twee mission-projecten meer verteld: het Thusano studiefonds, waarvan zijzelf coördinator is, en het aidsproject Khothatsong.

Thusano studiefonds

Thusano betekent ‘elkaar helpen’. Het Thusano-fonds ondersteunt studenten van de kerken met een studiebeurs en begeleidt hen bij hun studie. Doel is financieel kansarme jongeren de gelegenheid te bieden om een opleiding te volgen en daarmee hun kans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dat varieert van verpleegkundige, onderwijzer tot medicus. De ervaring leert dat deze gemotiveerde studenten ook in hun kerk actief een bijdrage leveren, zoals in het jeugdwerk. Zodra ze een eigen inkomen krijgen, beginnen ze met het terugbetalen van hun studieschuld. Zo kunnen anderen ook weer geholpen worden. De ondersteuning varieert van boekengeld tot collegegeld. De studenten hebben regelmatig contact met hun begeleider (Christien). Die motiveert en spoort aan waar nodig. Ook houdt Thusano themabijeenkomsten, waar ze actuele onderwerpen bespreken. Dat is een soort van geestelijke coaching: hoe functioneer je als christen in de samenleving?

Het studiefonds Thusano bestaat al een geruim aantal jaren en wordt steeds verder uitgebouwd. Thusano krijgt zijn geld van kerken in Noord-Nederland, via Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten, en van Zuid-Afrikaanse kerken.

Khothatsong: aidshulp

Khothatsong betekent plaats van troost. Die wil Khothatsong bieden voor ieder die aids heeft of te maken heeft met aids in zijn/haar omgeving.
Er heerst veel onkunde over oorzaken en bestrijding van aids. Het is een onderwerp waarover men niet praat, zich schaamt. Dragers van aids worden gemeden, of weggestopt en verder aan hun lot overgelaten. Ze hebben geluk als ze in aanraking komen met Khothatsong. Het thuiszorg-team zoekt die mensen op en verleent de nodige zorg en aandacht. Ze voorzien de aidspatiënten wekelijks van gezond voedsel en medicijnen. Veel patiënten zijn voor de dood weggehaald en kunnen weer een normaal leven leiden, als ze dagelijks hun medicijnen innemen. Verder doet Khothatsong veel aan voorlichting. Bij het team is ook een pastoraal medewerker. Hij zoekt de patiënten thuis op.

Wat een wonder van Gods genade dat Hij zo’n zorgteam geeft!

Vragen
Mochten je vragen hebben, stel ze gerust aan je plaatselijke voorlichter Zuid-Afrika Mission | Verre Naasten. Of neem een kijkje op www.zuidafrikamission.nl.