Terwille zet stappen in 2022

We zijn dankbaar dat we, ondanks Corona ons werk kunnen blijven continueren. Dit nieuwe jaar zijn we weer met frisse energie gestart en mogen we samen onderweg naar een nieuw perspectief voor mensen die te maken hebben met verslaving en/of prostitutie.

We hebben het afgelopen jaar mooie stappen mogen zetten. Ook in 2022 staan we klaar voor nieuwe ontwikkelingen. Daar informeren we je graag over in deze nieuwsbrief.

Eén van onze doelen voor dit en de komende jaren is om expert in herstel te worden en onderdeel daarvan is de inzet van ervaringsdeskundigen. Op dit moment zet Terwille in haar zorgtrajecten op een aantal locaties ervaringsdeskundigen in. De expertise om ervaring in te zetten in het hersteltraject van cliënten is zeer van toegevoegde waarde. Het past ook bij onze kernwaarde van gelijkwaardigheid.

Carla is één van onze ervaringsdeskundigen in opleiding. Ze zit in haar laatste jaar en is nu 2 jaar clean na een periode van ruim 30 jaar verslaving. Ze is werkzaam geweest in de prostitutie en heeft bij Terwille het Perspectief+  traject doorlopen. “Mijn ervaring met armoede, geweld, sociale uitsluiting, uit huis geplaatste kinderen en psychische klachten maakt dat veel cliënten zich in mijn verhaal kunnen herkennen,” ligt Carla toe: “Als je in de knel raakt in het leven, ligt daar vaak iets aan ten grondslag dat veel verder gaat dan soms zelfs de cliënt zelf door heeft. Die ervaring heb ik en neem ik mee in mijn werk.”

We zijn zo’n 4 jaar geleden met de actie “Herstel is geen risico” gestart om het eigen risico te betalen voor mensen die een verslavingsbehandeling nodig hebben, maar om financiële redenen afhaken. Met dit initiatief willen we verslavingszorg bieden zonder uitsluiting, omdat we ervan overtuigd zijn dat zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen. Deze stap blijft uiteraard ook in 2022 van kracht!

Meer informatie.

Vrijwilligers en professionals blijven samen stappen zetten.

Ieder mens is waardevol. Daarom verdienen onze cliënten, naast goede zorg, ook tijd en oprechte aandacht. Dit kunnen we bieden dankzij de samenwerking van professionals en vrijwilligers. Onze vrijwilligers zijn goud waard! We zoeken mensen met allerlei talenten die het leuk vinden om ons te helpen. Van maatjes tot chauffeurs. Van mensen die goed kunnen luisteren tot creatievelingen. Terwille is een inspirerende plek om je talenten te ontwikkelen en nieuwe contacten te leggen. Interesse? Lees meer

“Ieder mens is de moeite waard en ik voel mij verbonden met mijn medemens, vanuit geloof, hoop en liefde,” vanuit deze verbondenheid zetten Marjan en Eric Helmantel zich al geruime tijd in voor Terwille. Door middel van sportieve acties halen ze geld op, zodat wij unieke zorg op maat kunnen bieden aan vrouwen die vastzitten aan verslaving en/of prostitutie.

Vrijdag 11 februari organiseren ze een avond Run & Walk in Groningen. Meer informatie en opgeven kan via e-mail (marjanoostinga@gmail.com), Facebook of onze Kentaa-pagina. 


Voor onze zorg aan cliënten maken we jaarlijks afspraken met zorgverzekeraars, gemeenten en/of (landelijke) overheid. Helaas geldt dit niet voor alles wat we vanuit onze missie en visie doen en nodig is. Een deel van ons werk is afhankelijk van giften: ons preventiewerk onder jongeren en het maatwerk dat we bieden voor vrouwen op onze veilige verblijfslocaties.

Bedankt voor uw onmisbare bijdrage.

Wij geloven in vrijheid en zullen deskundige routes naar herstel blijven aanbieden vanuit verbondenheid met mensen en moedigen mensen aan blijvend gezond te leven. Gelijkwaardig, zonder vooroordeel, vanuit liefde en respect.